Plassering av Midtøsten-litteratur

Aktuell litteratur på arabisk, hebraisk og andre semittiske språk står på mesaninen, 4.etasje, mens litteratur på europeiske språk er plassert i de øvrige etasjene. Eldre og mindre aktuell litteratur står i ulike magasiner.
Oppstillingskoder for litteratur på Messaninen:

  • UHS Mes SEM eller ALT 4xx (Språkvitenskap)
  • UHS Mes SEM eller ALT 8xx (Skjønnlitteratur)
  • UHS Ref4 (Referansesamling)
  • Persisk litteratur har egen oppstilling med Indo-iransk.

Alfabetisk Sortert:   (Sortert etter Dewey-nummer

181.92 Arabisk filosofi
398.20492 Arabisk folkedikting
892.7 Arabisk litteratur
016.8927 Arabisk litteratur : Bibliografier
492.7 Arabisk språk
016.4927 Arabisk språk : Bibliografier
953 Arabiske halvøy : Historie
306.0953 Arabiske halvøy : Sosialantropologi
956.6 Armenia og Kurdistan : Historie
791.430962 Egypt : Film
181.2 Egypt : Filosofi
398.20962 Egypt : Folkedikting
962 Egypt : Historie; Middelalderen og Nyere tid
305.40962 Egypt : Kvinner : Sosiologi
722.2 Egypt : Oldtiden : Arkitektur
932 Egypt : Oldtiden : Historie
709.32 Egypt : Oldtiden : Kunst
200.932 Egypt : Oldtiden : Religioner
320.962 Egypt : Politiske forhold
306.0962 Egypt : Sosialantropologi
330.962 Egypt : Økonomiske forhold
016.962 Egypt og Sudan, historie: Bibliografier
893.1 Egyptisk litteratur
299.31 Egyptisk religion
493.1 Egyptisk språk
932 Egyptologi
892.4 Hebraisk litteratur
016.8924 Hebraisk litteratur : Bibliografier
492.4 Hebraisk språk
016.4924 Hebraisk språk : Bibliografier
956.7 Irak : Historie
297 Islam
016.297 Islam : Bibliografier
181.07 Islam : Filosofi
704.94897 Islam : Motiv : Kunst
297.09 Islam, historisk & geografisk framstilling
297.1 Islam, kilder, Koranen
297.2 Islam, teologi
297.01 Islam, terminologi
956.95 Jordan
016.296 Jødedom : Bibliografier
181.06 Jødedom : Filosofi
704.94896 Jødedom : Religiøs kunst
296 Jødedom, generelt
296.09 Jødedom, historisk & geografisk framstilling
296.1 Jødedom, tekster
296.3 Jødedom, teologi
956.93 Kypros
956.92 Libanon
956 Midtøsten : Historie, generelt
709.56 Midtøsten : Kunst
759.956 Midtøsten : Malerkunst
780.956 Midtøsten : Musikk
306.0956 Midtøsten : Sosialantropologi
016.956 Midtøsten, historie: Bibliografier
320.956 Midtøsten, Politiske forhold
330.956 Midtøsten, Økonomiske forhold
956.94 Palestina & Israel
956.91 Syria
956.1 Tyrkia : Historie
894.35 Tyrkisk litteratur
494.35 Tyrkisk språk

Sortert etter Dewey-nummer.   (Sortert alafabetisk)

016.296 Jødedom : Bibliografier
016.297 Islam : Bibliografier
016.4924 Hebraisk språk : Bibliografier
016.4927 Arabisk språk : Bibliografier
016.8924 Hebraisk litteratur : Bibliografier
016.8927 Arabisk litteratur : Bibliografier
016.956 Midtøsten, historie: Bibliografier
016.962 Egypt og Sudan, historie: Bibliografier
181.06 Jødedom : Filosofi
181.07 Islam : Filosofi
181.2 Egypt : Filosofi
181.92 Arabisk filosofi
200.932 Egypt : Oldtiden : Religioner
296 Jødedom, generelt
296.09 Jødedom, historisk & geografisk framstilling
296.1 Jødedom, tekster
296.3 Jødedom, teologi
297 Islam
297.01 Islam, terminologi
297.09 Islam, historisk & geografisk framstilling
297.1 Islam, kilder, Koranen
297.2 Islam, teologi
299.31 Egyptisk religion
305.40962 Egypt : Kvinner : Sosiologi
306.0953 Arabiske halvøy : Sosialantropologi
306.0956 Midtøsten : Sosialantropologi
306.0962 Egypt : Sosialantropologi
320.956 Midtøsten, Politiske forhold
320.962 Egypt : Politiske forhold
330.956 Midtøsten, Økonomiske forhold
330.962 Egypt : Økonomiske forhold
398.20492 Arabisk folkedikting
398.20962 Egypt : Folkedikting
492.4 Hebraisk språk
492.7 Arabisk skriftspråk
493.1 Egyptisk språk
494.35 Tyrkisk språk
704.94896 Jødedom : Religiøs kunst
704.94897 Islam : Motiv : Kunst
709.32 Egypt : Oldtiden : Kunst
709.56 Midtøsten : Kunst
722.2 Egypt : Oldtiden : Arkitektur
759.956 Midtøsten : Malerkunst
780.956 Midtøsten : Musikk
791.430962 Egypt : Film
892.7 Arabisk litteratur
892.4 Hebraisk litteratur
893.1 Egyptisk litteratur
894.35 Tyrkisk litteratur
932 Egypt : Oldtiden : Historie
932 Egyptologi
953 Arabiske halvøy : Historie
956 Midtøsten : Historie, generelt
956.1 Tyrkia : Historie
956.6 Armenia og Kurdistan : Historie
956.7 Irak : Historie
956.91 Syria
956.92 Libanon
956.93 Kypros
956.94 Palestina & Israel
956.95 Jordan
962 Egypt : Historie; Middelalderen og Nyere tid

Under de fleste ulike fagområder må man først finne riktig emne, deretter legge til :
0962 - Egypt
0956 - Midtøsten
0953 - Arabia
Dette gjelder spesielt her Statsvitenskap 322.xx og Sosiologi 305.xx, men også alle andre fagområder.

Publisert 9. nov. 2015 16:09 - Sist endret 15. jan. 2018 14:28