English version of this page

Fagside for Midtøstenstudier

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

ColourboxSvein Engelstad

Fagansvarlig i kunsthistorie
HumSam-biblioteket

Fagdatabaser og oppslagsverk

Generelle litteratur-ressurser for området, samt for arabisk, hebraisk og tyrkisk.

Tidsskrifter

Emnesøk

Andre fagressurser

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Aktuelt

Nye bøker

Annet

Translitterere orientering om ulike hjelpemidler og regler for translitterere / transkribere.