English version of this page

Fagside for Sør-Asia/Indiastudier

Ressurser og informasjon hovedsakelig for samfunn og språk i Sør-Asia; for eksempel språk som hindi, urdu, persisk, sanskrit etc. Visse ressurser og informasjon gjelder også Sørøst-Asia; for eksempel språk som vietnamesisk, thai etc.

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Søk i relevante databaser for Sør-Asia - artikler, anmeldelser etc.

  • Asian Newspapers (av PressReader, via NIAS/Nordic Institute of Asian Studies): Portal som gir tilgang til pdf-utgave av 500 aviser i 70 land. Tilgang 60 dager bakover i tid
  • AsiaPortal E-Resources (NIAS/Nordic Institute of Asian Studies): samling e-ressurser for Asia-studier
  • ATLA Religion database:  Indeks til tidsskriftartikler etc i religion og teologi
  • Bibliography of Asian studies (BAS): bibliografi over bøker, kapitler, artikler etc for Asia
  • Historical Abstract: indeks til referanser om verdenshistorie (unntatt Canada og USA), fra 1450 til i dag.
  • Project Muse samarbeid mellom biblioteker og utgivere som tilbyr fulltekstutgaver av tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap
  • Sociological Abstracts: database som dekker sosiologi, sosialantroplogi, medievitenskap, pedagogikk og liknende fag

Boksøk

Oria - bibliotekets katalog over bøker, tidsskrifter og artikler. (Brukerveiledning)

 

Hvor finner jeg bøker om Sør-Asia (og Sørøst-Asia) i biblioteket?       

            

Andre fagressurser

Emnesøk

Søk i bibliotekets samlinger ut fra emneordlister:

HUMORD - emneord

Dewey emneregister klassifikasjon/oppstilling

Utvalgte tidsskrifter