English version of this page

Fagside for Sør-Asia/Sørøst-Asiastudier

Ressurser angående land og språk i Sør-Asia; for eksempel for land som India, Bangladesh etc. og språk som hindi, urdu, bengali, persisk, sanskrit etc. Visse ressurser gjelder også Sørøst-Asia; for eksempel for land som Vietnam, Thailand etc. og språk som vietnamesisk, thai etc.

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Søk i relevante databaser for Sør-Asia, Sørøst-Asia - artikler, anmeldelser etc.

 

  • Bibliography of Asian studies (BAS): bibliografi over bøker, kapitler, artikler etc for Asia
  • Historical Abstract: indeks til referanser om verdenshistorie (unntatt Canada og USA), fra 1450 til i dag.
  • Project Muse samarbeid mellom biblioteker og utgivere som tilbyr fulltekstutgaver av tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap
  • Sociological Abstracts: database som dekker sosiologi, sosialantroplogi, medievitenskap, pedagogikk og liknende fag

Boksøk

Oria - bibliotekets katalog over bøker, tidsskrifter og artikler. (Brukerveiledning)

 

Hvor finner jeg bøker om Sør-Asia og Sørøst-Asia i biblioteket?       

            

Andre fagressurser

Emnesøk

Søk i bibliotekets samlinger ut fra emneordlister:

HUMORD - emneord

Dewey emneregister klassifikasjon/oppstilling

Utvalgte tidsskrifter