print logo

Tibetansk

Bøker

  • Bøker med signaturen: UHS Mes ØST Hs ... står på Mesaninen
  • Bøker med Deweynummer står i 2. eller 3. etasje

Referansesamlingen

for tibetansk finner du også på Mesaninen. Samlingen er todelt:

  • på vestlige språk: står hovedsaklig i Ref4
  • på tibetansk: står bl.a. på UHS Mes ØST HS ....

Tidsskrifter

  • Bibliotekets tidsskrifter innen øst- og sørøstasiatiske språk .
  • De østasiatiske tidsskiftene er utskilt i egen suite på Mesaninen. UHS Mes ØST Tids ...
  • Tidsskrifter på vestlige språk står sammen med bibliotekets øvrige tidsskrifter i 1.etg., hovedsaklig under Dewey-nummer 495 og 950.

Søk etter litteratur

  • Nyere litteratur om Tibet er søkbar i BIBSYS
  • Eldre litteratur om og tibetansk søkes i UBOs gamle kortkatalog, HK I.
  • Databaser i X-port

 

Unik samling i biblioteket

Biblioteket har en unik samling av tibetanske tekster: Ca. 250 "bind" av Tripitaka, de tibetanske tekstene Kanjur og Tanjur.

"Bindene" består av bunker av løse ark beskyttet av treplater over og under, omhyggelig pakket inn i silkeduk. Samlingen ligger forvart i glasskap i et lukkede magasin.

Dette materialet er tilgjengelig for forskere etter avtale med kontaktperson. De sjeldneste og mest verdifulle er oppbevart i sikringsmagasin. Størstedelen av denne samlingen ble opprinnelig skaffet til veie av den norske misjonæren Theo Sørensen.

Utvalgte nettsteder

Publisert 1. okt. 2010 14:53 - Sist endret 4. nov. 2013 16:43