Germanistikk - tysk og nederlandsk

Artikkelsøk i fagets databaser

BDSL-online
Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (årgang 1985-)

BLL
Bibliography of linguistic literature - Bibliographie linguistischer Literatur (årgang 1971-)

MLA
Internasjonal bibliografi for litteratur og språk

BNTL
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (søk i 220.000 titler)

DBNL
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

Boksøk

Oria - bøker, tidsskrifter og artikler i norske fagbibliotek. Avgrens på bøker ved å velge "Bøker" under "Materialtype".

HK1 - søkbar kortkatalog over utenlandsk litteratur. Ikke alle bøker før 1966 ligger i Oria

KVK - tysk metasøk i mer enn 50 kataloger

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordsystemer:

Dewey emneregister til Oria

Humord - Emneord i Oria 

Tidsskrifter

Tidsskrifter finnes i både trykt og elektronisk form og søkes opp på tittel i Oria. Se også:

Nivå 1 og 2-tidsskrifter - godkjent av fagråd for Tysk og nederlandsk

Andre fagressurser

Fagansvarlig

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Andre nettressurserSend innkjøpsforslag

Fagmiljøet på tysk har en bokkomité som ivaretar samarbeidet med UB.