English version of this page

Fagside for klassisk filologi: gresk og latin

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Federico Aurora(foto: Fredrik Juell)Federico Aurora

Fagansvarlig for gresk, latin og lingvistikk
HumSam-biblioteket

Viktige oppslagsverk på nettet

Ordbøker

Ensyklopedier

Håndbøker

Bibliografiske databaser

 • L'Année philologique (APh): den "autoriserte" bibliografien for antikkfaga. Artikler og bøker. Dekker åra 1924-2011.
 • TOCS-IN: innholdslister av tidsskrift innafor klassisk filologi, historie og arkeologi.
 • Gnomon: onlinebase med utgangspunkt i bibliografibilaget til tidsskriftet Gnomon. Dekningsgraden pålitelig fom. 2005, men tidligere litteratur kan også finnes. Godt oppdatert på ny litteratur. Omfatter bøker, artikler i tidsskrift og bøker

Portaler om elektroniske ressurser for klassiske studier

Tekstene

Tekstsamlinger

 • Gresk

  • Thesaurus Linguae Graecae - tilgang til  "Full Corpus" for UiO-brukere. Man må også opprette en brukerkonto. Dette kan gjøres direkte på TLG si webbside.
 • Latin

  • The Latin Library "A collection of Latin texts: classical, Christian, medieval, and modern, including such classics as Lewis Carroll's Gabrobocchia"

Innskrift, papyri og mykenske tavler

Fellesressurser

 • Trismegistos ("an interdisciplinary portal of papyrological and epigraphical resources, formerly Egypt and the Nile valley (800 BC-AD 800), now expanding to the Ancient World in general")

Epigrafi

Papyrologi

Mykenologi

Boksøk

UB

 • Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.
 • Tematiske søk i Oria

 • HKI - UB sin gamle hovedkatalog. En del utenlandsk litteratur fra før 1966 er bare registrert her

Generelle databaser for humaniora

 • ProQuest - Litteratur og språk - internasjonal indekseringsdatabase for forskning innen humaniora. Den omfatter over 320 tidsskrift, ukeblad og aviser utgitt i Storbritannia og USA. Dekning fra 1962.
 • Humanities Abstracts(Ebsco) indekserer artikler i mer enn 570 tidsskrift. Indeksering går tilbake til 1984, og abstracts tilbake til 1994.
 • Arts and Humanities Citation Index (Web of Science) - Tverrfaglig, internasjonal database. Tillater emnesøk etter artikler og siteringssøk etter bøker og artikler. Rangerer tidsskrift etter såkalt "impact factor", dvs hvor ofte tidsskrift er sitert i løpet av en periode.
 • Science Direct (Elsevier) -  inneholder e-tidsskrift og e-bøker fra Elsevier.
  Fler enn 10 000 treff gir feilmelding.

Andre kataloger

 • URBS - Fellesbase for ei rekke forskningsbibliotek i Roma. Her finner du også bøkene ved Det norske institutt i Roma
 • NIA - Katalog over bøkene ved Det norske institutt i Athen
 • NorLib - Katalog over samlingene ved Det Nordiske Bibliotek i Athen
 • LIBRIS - Den svenske fellesbasen
 • REX - Databasen til Det kongelige bibliotek, København
 • BSZ - Fellesbase for en del syd-vesttyske universitetsbibliotek. Svært nyttig søkeverktøy for spesielt eldre litteratur innen klassiske fag
 • WorldCat - Fellesbase for en del amerikanske universitetsbibliotek

De viktigste fagtidsskrifta i biblioteket

Læring og undervisning

Læring

Sunoikisis Digital Classics

Undervisning

Annotated Bibliography: Selected Resources for Teaching Greek and Latin (Cornell College, USA) – Grundig og uttømmende, regelmessig oppdatert

Teaching Classical Languages – fagfellevurdert nettidsskrift støtta av Classical Association of the Middle West and South (CAMWS)

Resources for Latin and Greek Teachers (Cornell College, USA)

Latinteach (samling artikler og ressurser)

VRoma Teaching Resources

Thamyris, ny serie (tidsskrift for undervisning av klassisk kultur, gresk og latin, på spansk)

Andre nyttige fagressurser på nettet

 

Arrangement

Mathildes antikkblogg

 • youtubecatilina Catilinaria II: Skolen 30. mars 2018 09:47

  Noen av de ferskeste eksemplene på Catilinaresepsjon finner vi på YouTube. Et kjapt søk kommer opp med diverse filmsnutter om Catilina inkludert en rap-batalje, en musikal og et fiktivt intervju. Catilina plasseres i London, i badekåpe og – ikke minst - på skolen. Nettopp skolen er kanskje den viktigste faktoren for Catilinas etterliv.

 

Send innkjøpsforslag til UB

eller send det direkte til fagreferenten: federico.aurora@ub.uio.no

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.