Lingvistiske arrangement på UiO - Side 2

Tid og sted: 15. mars 2018 16:15 - 17:30, PAM 489

Tove Larsson

Université Catholique de Louvain

Tid og sted: 14. mars 2018 14:15 - 16:00, P.A. Munchs hus, seminarrom 7

Please note that these are two separate talks: 

- Sarah Zobel will talk from 14:15 to 15:00. 

- Neda Todorovic will talk from 15:15 to 16:00. 

Abstracts and titles can be found below. 

Kimberly Marie Skjelde
Tid og sted: 14. mars 2018 14:15 - 16:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Kimberly Marie Skjelde, Doctoral research fellow from the University of Bergen, will give a talk on how Norwegian-English cognates can be defined.

Tid og sted: 7. mars 2018 14:15 - 16:00, P.A. Munchs hus, seminarrom 7

Word-Final Voicing in Artificial Language Learning (ALL) Provides Evidence for Substance

Tid og sted: 2. mars 2018 14:15 - 16:00, P. A. Munchs hus, seminarrom 10

Neste språkvitenskapelig instituttseminar gjestes av Ingrid L. Falkum! Temaet er språktilegnelse innen semantikk og pragmatikk. Dette drøftes vha. eksperimentell metode: Blikksporing (eye-tracking) og bildevelging (picture selection). Arrangementet er åpent for alle!

Tid: 15. feb. 2018 08:30 - 16. feb. 2018 18:00

NoSLiP is a conference for graduate students, organized by graduate students, on behalf of the Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology (LingPhil). The scope of the conference is rather broad, we welcome submissions from all areas of linguistics and philology.

Invited speakers are: Loraine K. Obler (City University of New York) Aditi Lahiri (University of Oxford) Martin Haspelmath (University of Leipzig) Terje Lohndal (Norwegian University of Science and Technology; The Arctic University of Norway)

More information about the program can be found here.

Elizabeth Stokoe
Tid og sted: 14. feb. 2018 14:15 - 16:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Elizabeth Stokoe, professor of Social Interaction at Loughborough University (United Kingdom), will give a talk on how many of the things we think we know about talk that actually based on stereotypes rather than being based on evidence.

Tid og sted: 14. feb. 2018 14:15 - 16:00, P. A. Munchs hus, seminarrom 7

You don't know what you have until you lose it: what /lu:z/ can tell us about /hæv/​

Tid og sted: 9. feb. 2018 14:15 - 16:00, P. A. Munchs hus, seminarrom 10

Ruth Fjeld forsker på bruk av banneordet fuck i norsk, og snakker om det på Språkvitenskapelig Instituttseminar. Foredraget holdes på norsk.

 

Arrangementet er åpent for alle!

Tid og sted: 8. feb. 2018 08:30 - 16:00, Litteraturhuset

What does it mean to be involuntarily childless in a society that tends to revolve around children? What happens when becoming a parent is not what one had expected? The event aims to contribute new voices, arguments and different angles of approach to the Norwegian public debate on fertility, family and parenthood.

Tid og sted: 7. feb. 2018 14:15 - 16:00, P.A. Munchs hus, seminarrom 7

Positional Predicates -- A Tale of  adjectival inflection and a life outside the DP

Tid og sted: 5. feb. 2018 - 9. feb. 2018, MultiLing Meeting Room

The MultiLing winter school 2018 will take place from 5–9 February 2018. This year, we will explore methodological approaches to language policy in multilingual contexts. 

Tid og sted: 31. jan. 2018 14:15 - 16:00, P.A. Munchs hus, sem 7

Prominent internal possessors and backward possessor raising: The case of Norwegian ryggen på ham 'the back on him'  

Tid og sted: 26. jan. 2018 14:15 - 16:00, P. A. Munchs hus, seminarrom 10

Dr. Derib Ado fra Addis Ababa University holder innlegg på denne fredagens språkvitenskapelig instituttseminar. Han er prosjektkoordinator i Addis Ababa for et samarbeidsprosjekt mellom UiO (og MultiLing), Addis Ababa University, Hawassa University og NTNU, og skal snakke om dette prosjektet og om språksituasjonen i Etiopia. Foredraget er på engelsk.

Arrangementet er åpent for alle!

Michelle White
Tid og sted: 24. jan. 2018 14:15 - 16:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Michelle White, doctoral research fellow at Stellenbosch University, South Africa, will give a talk about the psychological processes that underly the the learning of English in multilingual South African children. Welcome!

Tid og sted: 17. jan. 2018 15:15 - 16:30, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Andrey Kutuzov, Doctoral research fellow at Research Group for Language Technology, will give a talk on computational linguistics and NLP and their relationships with generic linguistics.

Tid og sted: 8. jan. 2018 14:15 - 16:00, P.A. Munchs hus, seminarrom 10

Prof. Andrew Nevins er ansatt ved University College London. Han har forsket på fonologi og morfologi, og skal presentere noe av sin forskning på tegnspråksfonologi. Han har jobbet med tegnspråkbrukere i blant Maxakalí-folket i Brazil, som bruker såkalt “home sign” – en tegnspråkpidgin – med et begrenset utvalg av gester. (Presentasjon og sammendrag på engelsk)

Foredraget er åpent for alle!

Standardizing Minority Languages: Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Periphery front page
Tid og sted: 7. des. 2017 09:30 - 8. des. 2017 16:00, MultiLing meeting room

Closing conference and book launch for the project "Standardising Minority Languages" (STANDARDS).

PLEASE NOTE that the conference venue has been moved to the MultiLing meeting room. 

Tid og sted: 29. nov. 2017 14:15 - 16:00, Henrik Wergelands Hus MultiLing Meeting Room 421

Ekaterina Kuzmina, Postdoctoral fellow at MultiLing, will give a talk on Bayesian reasoning and its application in experimental research. 

Tid og sted: 28. nov. 2017 16:15, PAM-389

Xiuling Xu

Beijing Foreign Studies University / ILOS

Tid og sted: 22. nov. 2017 14:15 - 16:00, Henrik Wergelands Hus MultiLing Meeting Room 421

PhD fellow Jessica Pedersen Belisle Hansen will discuss her on-going research in the Multilingualism and Mediated Communication group. Open to members of MultiLing only. 

Nicholas
Tid og sted: 22. nov. 2017 14:15 - 16:00, Seminarrom 15, P. A. Munchs hus

Utterance interpretation is the theme of this installment of the departmental seminar, and the speaker is Nicholas Allott, from ILOS. Note that the seminar is on a Wednesday this time. 

This seminar is open for all.

Book
Tid og sted: 22. nov. 2017 14:15 - 16:00, Svein Rosselands hus: Seminarrom 304

This lecture is open for all.

Tid og sted: 16. nov. 2017 14:15 - 16:00, HW536

Stipendiat Siri Steffensen Bratlie og professor Janne von Koss Torkildsen ved Institutt for spesialpedagogikk kommer til oss for å presentere et nytt digitalt opplegg for stimulering av ordforrådet til barn i småskolen.

Tid og sted: 15. nov. 2017 14:15 - 16:00, Henrik Wergelands Hus MultiLing Meeting Room 421

Stipendiat Jorunn Simonsen Thingnes forskar på språk i akademia, og i dette føredraget vil ho greie ut om prosessen med å lage språklege retningslinjer for Høgskulen på Vestlandet.  Føredraget vil vere på norsk. Open to members of MultiLing only.