Italiensk - Fagressurser

Forum Romanum. Roma. Foto: José María Izquierdo©

Boksøk

Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.

HK1-Universitetsbibliotekets gamle hovedkatalog (Utenlandsk litteratur før 1966)

Hvor finner jeg bøker innen italiensk i biblioteket?

NORA. Norwegian Open Research Archives (DUO+Andre universiteter)

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

 • Dewey emneregister til BIBSYS: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne. For eksempel: Italiensk språk begynner med 450 og Italiensk litteratur (alle land) med 850.
 • HUMORD - tesaurus for BIBSYS er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Nye bøker og innkjøp

 • Italiensk grammatikk
  Lima, Geir (Unipub, 2007)
  Mottatt i biblioteket 23. november.
 • Gadda
  Patrizi, Giorgio (Salerno editrice, 2014)
  Mottatt i biblioteket 22. november.
 • Libro dei sonetti
  Franco, Matteo (Cesati, 2017)
  Mottatt i biblioteket 22. november.

Tidsskrifter

 

Tilgang hjemmefra?

En stor del av bibliotekets ressurser krever at du er innenfor UiOs nett

Mer om tilgang og innlogging

Fagansvarlig

Kurs

 • Ta kontakt med fagansvarlig

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

Aktuelt

 

UBO's ressurssider for studier & forskningStudier innen italiensk