Italiensk - Fagressurser

Forum Romanum. Roma. Foto: José María Izquierdo©

Artikkelsøk i fagets databaser

Boksøk

Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.

HK1-Universitetsbibliotekets gamle hovedkatalog (Utenlandsk litteratur før 1966)

Hvor finner jeg bøker innen italiensk i biblioteket?

NORA. Norwegian Open Research Archives (DUO+Andre universiteter)

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

  • Dewey emneregister til BIBSYS: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne. For eksempel: Italiensk språk begynner med 450 og Italiensk litteratur (alle land) med 850.
  • HUMORD - tesaurus for BIBSYS er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Andre fagressurser

Andre relevante fagsider

Relevante enheter

 

Tilgang hjemmefra?

En stor del av bibliotekets ressurser krever at du er innenfor UiOs nett

Mer om tilgang og innlogging

Fagansvarlig

Kurs

  • Ta kontakt med fagansvarlig

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

Aktuelt

 

UBO's ressurssider for studier & forskningStudier innen italiensk