print logo

Italiensk - Fagressurser

Forum Romanum. Roma. Foto: José María Izquierdo©

Artikkelsøk i fagets databaser

Boksøk

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

  • Dewey emneregister til BIBSYS: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne. For eksempel: Italiensk språk begynner med 450 og Italiensk litteratur (alle land) med 850.
  • HUMORD - tesaurus for BIBSYS er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Andre fagressurser

Kurs

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

Studier innen italiensk