IV Felles språklærerdag

Dag: lørdag 21. mars 2015

Sted: Blindern vgs

Flere opplysninger: Webside

Denne dagen er et samarbeid mellom Fransklærerforeningen, Spansklærerforeningen og Tyskforum. Vi ønsker å skape et forum for oppdatering, "påfyll" og diskusjon mellom lærere i de forskjellige språkene og i begge skoleslag (grunnskole og videregående skole).
 

Publisert 3. feb. 2015 13:41 - Sist endret 9. apr. 2016 13:18