Spansk - Fagressurser

Colegiata de Toro, Zamora (Spania). Bilde: José María Izquierdo©

Artikkelsøk i fagets databaser

  • Letras en liten database med informasjon om norske oversettelser av spansk og spanskamerikansk litteratur. En viktig ressurs for å få informasjon om hva blir oversatt i Norge fra de spansktalende land.
  • Databaseliste i X-port (Spansk + flere romanske språk)

Boksøk

Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.

HK1-Universitetsbibliotekets gamle hovedkatalog (Utenlandsk litteratur før 1966)

NORA. Norwegian Open Research Archives (DUO+Andre universiteter)

Hvor finner jeg bøker innen spansk i biblioteket?

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

  • Dewey emneregister til Oria: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne. For eksempel: Spansk språk begynner med 460 og Spansk litteratur (alle land) med 860.
  • HUMORD - tesaurus for Oria er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Fagansvarlig

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du er utenfor UiOs nettverk.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

Aktuelt

UBO's ressurssider for studier & forskning