E/LE: Spansk som fremmedspråk

Bilde: José María Izquierdo: Torres de Serranos, Valencia  

Fremmedspråk i skolen - Fagressurser

FAGRESSURSER

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. El marco de referencia de la escuela noruega para las lenguas.

Det felles europeiske rammeverket for språk. Marco común europeo de referencia para las lenguas.

Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring. Plan de estudios.

Språk i fokus: Spansk i verden. Información sobre el español en el mundo.

Flere...

Bøker i BIBSYS

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

 • Dewey emneregister til BIBSYS: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne. For eksempel: Spansk språk begynner med 460 og Spansk litteratur (alle land) med 860.
 • HUMORD - tesaurus for BIBSYS er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Eksempler

  Tidsskrifter

  Kurs

  • Ta kontakt med fagansvarlig

  Spør oss!

  Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.

  Aktuelt