Deweys desimalsystem

for klassifisering av litteratur på skandinaviske språk

Vær oppmerksom på at etter Dewey klassifiseres alle tekster etter originalspråket.
Det betyr at alle engelske oversettelser av Henrik Ibsens verk også er merka 839.82 (norsk litteratur), og at alle norske oversettelser av Astrid Lindgrens verk er merka 839.7 (svensk litteratur).

skandinavisk litteratur

tekster (skjønnlitterære verk)             839.5

oppslagsverk                      839.503
lyrikk : antologier                   839.5041008
lyrikk : litteraturhistorie               839.5041009
dramatikk : litteraturhistorie             839.5042009
romaner og noveller : litteraturhistorie        839.5043009
konferanser                       839.506
museer                         839.5074
antologier                       839.508
litteraturhistorie                   839.509

norrøn litteratur

tekster (skjønnlitterære verk)             839.6

oppslagsverk                      839.603
antologier                       839.608
litteraturhistorie                   839.609
lyrikk : antologier                   839.61008
lyrikk : litteraturhistorie               839.61009
fortellinger : antologier                839.63008
forfattere og enkeltverk                839.68

islandsk litteratur etter 1500

 

tekster (skjønnlitterære verk)             839.69

oppslagsverk                      839.6903
antologier                       839.6908
litteraturhistorie                   839.6909
lyrikk : antologier                   839.691008
lyrikk : litteraturhistorie               839.691009
dramatikk : litteraturhistorie             839.692009
noveller, fortellinger : antologier           839.693008
noveller, fortellinger : litteraturhistorie       839.693009
brev : antologier                    839.696008
forfattere og enkeltverk 839.698 sitatsamlinger     839.698008

færøysk litteratur etter 1500

tekster (skjønnlitterære verk)             839.699

oppslagsverk                      839.69903
antologier                       839.69908
litteraturhistorie                   839.69909
forfattere                       839.6998
     

svensk litteratur

tekster (skjønnlitterære verk)             839.7

oppslagsverk                      839.703
antologier                       839.708
litteraturhistorie                   839.709
lyrikk : antologier                   839.71008
lyrikk : litteraturhistorie               839.71009
dramatikk : litteraturhistorie             839.72009
noveller, fortellinger : antologier           839.73008
noveller, fortellinger : litteraturhistorie       839.73009
brev og essay : antologier               839.74008
brev og essay : litteraturhistorie           839.74009
forfattere og enkeltverk                839.78
sitatsamlinger                     839.78008
epigram : litteraturhistorie              839.78009
     

dansk og norsk litteratur

 

litteraturhistorie                   839.80409
lyrikk : antologier                   839.8041008

dansk litteratur

tekster (skjønnlitterære verk)             839.81

oppslagsverk                      839.8103
fagdidaktikk (videregående skole)            839.81071
antologier                       839.8108
litteraturhistorie                   839.8109
lyrikk : antologier                   839.811008
lyrikk : litteraturhistorie               839.811009
dramatikk : litteraturhistorie             839.812009
noveller, fortellinger : antologier           839.813008
noveller, fortellinger : litteraturhistorie       839.813009
essay : antologier                   839.814008
essay : litteraturhistorie               839.814009
brev : antologier                    839.816008
brev : litteraturhistorie                839.816009
forfattere og enkeltverk                839.818
sitatsamlinger                     839.818008
epigram : litteraturhistorie              839.818009

norsk litteratur etter 1500

 

tekster (skjønnlitterære verk)             839.82

ymse                          839.8202
oppslagsverk                      839.8203
møter og foreninger                   839.8206
fagdidaktikk (videregående skole)            839.82071
premier og priser                    839.82079
antologier                       839.8208
litteraturhistorie                   839.8209
lyrikk : antologier                   839.821008
lyrikk : litteraturhistorie               839.821009
dramatikk : antologier                 839.822008
dramatikk : litteraturhistorie             839.822009
noveller og fortellinger : antologier          839.823008
noveller og fortellinger : litteraturhistorie      839.823009
essay : antologier                   839.824008
essay : litteraturhistorie               839.824009
taler : antologier                   839.825008
brev : antologier                    839.826008
brev : litteraturhistorie                839.826009
satire og humor : antologier              839.827008
satire og humor : litteraturhistorie          839.827009
forfattere og enkeltverk                839.828
sitatsamlinger                     839.828008