Deweys desimalsystem

for retorikk og språklig kommunikasjon

 

DEWEY-koder etter kode (dvs. fagområde)

Kommunikasjon : Psykologi        	    153.6
Språk : Kommunikasjon : Psykologi    	    153.6
Kommunikasjonspsykologi         	    153.6
Ikke-verbal kommunikasjon : Psykologi  	    153.69
Nonverbal kommunikasjon : Psykologi   	    153.69
Kommunikasjon : Barnepsykologi     	    155.4136
Ikke-verbal kommunikasjon : Barnepsykologi	    155.41369
Kommunikasjon : Eldre : Psykologi    	    155.67136
Internett : Kommunikasjon : Anvendt psykologi	    158.2
Kommunikasjon : Anvendt psykologi    	    158.2
Eldre : Kommunikasjon : Anvendt psykologi	    158.20846
Arbeidsmiljø : Kommunikasjon : Anvendt psykologi	158.26
Arbeidplassen : Kommunikasjon : Anvendt psykologi	158.26
Chatting : Kommunikasjon : Anvendt psykologi	    158.27
Kommunikasjon : Etikk          	    175
Kommunikasjonssosiologi       	        302.2
Semiotikk : Kommunikasjonssosiologi   	    302.2
Kommunikasjon : Sosiologi        	    302.2
Teori : Kommunikasjonssosiologi     	    302.201
filosofi : Kommunikasjonssosiologi   	    302.201
Kommunikasjonsforskning : Sosiologi   	    302.2072
Forskningsmetode : Kommunikasjon : Sosiologi  	302.2072
Feminisme : Kommunikasjon : Sosiologi  	    302.2082
Kommunikasjonshistorie         	    302.209
Historisk framstilling : Kommunikasjonssosiologi  	302.209
Middelalderen : Kommunikasjonssosiologi 	    302.20902
Tidlig nytid : Kommunikasjonssosiologi 	    302.20903
Europa : Oldtiden : Kommunikasjonssosiologi	    302.20936
Hellas : Antikken : Kommunikasjonssosiologi       302.20938
Europa : Kommunikasjonssosiologi    	    302.2094
Kina : Kommunikasjonssosiologi     	    302.20951
Afrika : Kommunikasjonssosiologi    	    302.2096
Kommunikasjonsformer : Sosiologi    	    302.22
Ikke-verbal kommunikasjon : Sosiologi  	    302.222
Ikke-språklig kommunikasjon : Sosiologi 	    302.222
Bildespråk : Kommunikasjonssosiologi  	    302.222
Bilder : Kommunikasjonssosiologi    	    302.222
Asia : Bilder : Kommunikasjonssosiologi 	    302.222095
Symboler : Kommunikasjonssosiologi   	    302.2223
Oppslagsverker : Symboler : Kommunikasjonsosiologi	302.222303
Politisk retorikk : Kommunikasjonssosiologi	    302.224
Politisk språk : Kommunikasjonssosiologi	    302.224
Språk : Kommunikasjonssosiologi     	    302.224
Muntlig kommunikasjon : Sosiologi    	    302.2242
Skrivekyndighet : Kommunikasjonssosiologi	    302.2244
Skriftlig kommunikasjon : Sosiologi   	    302.2244
Leseferdighet : Kommunikasjonssosiologi 	    302.2244
Lesekyndighet : Kommunikasjonssosiologi 	    302.2244
Skriveferdigheter : Kommunikasjonssosiologi	    302.2244
Analfabetisme : Kommunikasjonssosiologi 	    302.2244
Literacy : Kommunikasjonssosiologi   	    302.2244
Rykter : Kommunikasjonssosiologi    	    302.24
Informasjon : Kommunikasjonssosiologi  	    302.24
Overtalelse : Kommunikasjonssosiologi  	    302.24
Kommunikasjon : Organisasjonssosiologi 	    302.35
Flerkulturell kommunikasjon : Sosial endring	    303.482
Kommunikasjon : Teknologisk utvikling : Sosiologi	303.4833
Kommunikasjon : Kjønn : Sosiologi    	    305.3014
Politisk kommunikasjon : Statsvitenskap 	    320.014
Språklig kommunikasjon : Rettsvitenskap 	    340.14
Medier og kommunikasjon : Norsk forvaltning	    343.099
Offentlige kommunikasjoner og tjenester 	    353.0087
Språk og kommunikasjon : Forbrytere : Kriminologi	364.3014
Dialog : Kommunikasjon : Pedagogikk   	    370.14
Kommunikasjon : Pedagogikk       	    370.14
Kommunikasjon : Undervisning      	    371.1022
Kommunikasjonsforstyrrelser : Nevrologi 	    616.855
Kvalitative forskningsmetoder : Kommunikasjon	    616.85500722
Kommunikasjonsforstyrrelser : Nevrologi 	    618.976855
Kommunikasjon : Retorikk        	    808.0014
Tekstlingvistikk : Stilistikk      	    808.0014
Internett : Retorikk          	    808.00285
EDB : Stilistikk            	    808.00285
Oppslagsverker : Poetikk        	    808.003
Oppslagsverker : Stilistikk       	    808.003
Oppslagsverker : Retorikk        	    808.003
Skriveforskning : Litterær komposisjon 	    808.0072
Statistiske metoder : Stilistikk    	    808.00727
Feminisme : Stilistikk         	    808.0082
Feminisme : Retorikk          	    808.0082
Retorikkens historie          	    808.009
Historisk framstilling : Litterær komposisjon	    808.009
Middelalderen : Retorikk        	    808.00902
Retorikkens historie; 1500-tallet    	    808.009031
Dokument design             	    808.02
Forfatterskap og redigeringsteknikk   	    808.02
Redigering : Litterær komposisjon    	    808.02
Manuskriptredigering          	    808.027
Tekstredigering             	    808.027
Svensk språk : Stilistikk        	    808.04397
Dansk språk : Stilistikk        	    808.043981
Norsk språk : Stilistikk        	    808.043982
Norsk språk : Litterær komposisjon   	    808.043982
Stilistikk i spesielle typer litteratur 	    808.06
Litterær komposisjon i spesielle typer litteratur    808.06
Hovedoppgaver : Litterær komposisjon  	    808.066
Hovedoppgaveskrivning          	    808.066
Faglitterært forfatterskap       	    808.066
Oppgaveskriving             	    808.066
Faglig forfatterskap          	    808.066
Masteroppgaver : Faglig forfatterskap  	    808.066
Fagspråk : Litterær komposisjon     	    808.066
Doktoravhandlinger : Litterær komposisjon	    808.066
Rapportskriving             	    808.066
Journalistisk forfatterskap       	    808.06607
Journalistarbeid : Skrivekunstens teknikk	    808.06607
Avisspråk : Litterær komposisjon    	    808.06607
Filosofi : Faglig forfatterskap     	    808.0661
Psykologi : Faglig forfatterskap    	    808.06615
Retorikk og religion          	    808.0662
Retorikk og teologi           	    808.06623
Sosialantropologi : Faglig forfatterskap	    808.0663
Samfunnsfag : Faglig forfatterskap   	    808.0663
Statsvitenskap : Faglig forfatterskap  	    808.06632
Pedagogikk : Faglig forfatterskap    	    808.06637
Etnologi og folkloristikk : Faglig forfatterskap	808.06639
Lingvistikk : Faglig forfatterskap   	    808.0664
Naturvitenskap : Faglig forfatterskap  	    808.0665
Forretningsspråk : Skrivekunstens teknikk	    808.06665
Reklametekster : Skrivekunstens teknikk 	    808.066659
Musikk : Faglig forfatterskap      	    808.06678
Filmmanuskript : Skrivekunstens teknikk 	    808.06679143
Dans : Faglig forfatterskap       	    808.0667928
Reiser : Litterær komposisjon      	    808.06691
Reiser : Faglig forfatterskap      	    808.06691
Selvbiografier : Litterær komposisjon  	    808.06692
Livsminne : Litterær komposisjon    	    808.06692
Biografier : Litterær form : Antikken  	    808.06692
Biografier : Litterær komposisjon    	    808.06692
Dagbøker : Litterær komposisjon     	    808.06692
Barnelitteratur : Litterær komposisjon 	    808.068
Ungdomslitteratur : Litterær komposisjon	    808.068
Essays : Litterær komposisjon, skrivekunst	    808.4
Forelesningsteknikk : Retorikk     	    808.51
Foredragsteknikk : Retorikk       	    808.51
Debatteknikk              	    808.53
Resitasjon : Retorikk          	    808.54
Opplesning : Retorikk          	    808.54
Muntlig fortellerkunst         	    808.543
Konversasjon : Retorikk         	    808.56
Brevskriving : Litterær komposisjon   	    808.6
Brev : Litteraturhistorie og litteraturkritikk	    808.6
Parodi : Litterær komposisjon, stilistik	    808.7
Humor : Litterær komposisjon, stilistikk	    808.7
Satire og humor : Litteraturkritikk   	    808.7
Satire : Litterær komposisjon, stilistikk	    808.7
Humor : Litterære virkemidler      	    808.7

DEWEY-koder etter alfabetisk oppstilling av nøkkelord

Afrika : Kommunikasjonssosiologi    	    302.2096
Analfabetisme : Kommunikasjonssosiologi 	    302.2244
Arbeidplassen : Kommunikasjon : Anvendt psykologi	158.26
Arbeidsmiljø : Kommunikasjon : Anvendt psykologi	158.26
Asia : Bilder : Kommunikasjonssosiologi 	    302.222095
Avisspråk : Litterær komposisjon    	    808.06607
Barnelitteratur : Litterær komposisjon 	    808.068
Bilder : Kommunikasjonssosiologi    	    302.222
Bildespråk : Kommunikasjonssosiologi  	    302.222
Biografier : Litterær form : Antikken  	    808.06692
Biografier : Litterær komposisjon    	    808.06692
Brev : Litteraturhistorie og litteraturkritikk	    808.6
Brevskriving : Litterær komposisjon   	    808.6
Chatting : Kommunikasjon : Anvendt psykologi	    158.27
Dagbøker : Litterær komposisjon     	    808.06692
Dans : Faglig forfatterskap       	    808.0667928
Dansk språk : Stilistikk        	    808.043981
Debatteknikk              	    808.53
Dialog : Kommunikasjon : Pedagogikk   	    370.14
Doktoravhandlinger : Litterær komposisjon	    808.066
Dokument design             	    808.02
EDB : Stilistikk            	    808.00285
Eldre : Kommunikasjon : Anvendt psykologi	    158.20846
Essays : Litterær komposisjon, skrivekunst	    808.4
Etnologi og folkloristikk : Faglig forfatterskap	808.06639
Europa : Kommunikasjonssosiologi    	    302.2094
Europa : Oldtiden : Kommunikasjonssosiologi	    302.20936
Faglig forfatterskap          	    808.066
Faglitterært forfatterskap       	    808.066
Fagspråk : Litterær komposisjon     	    808.066
Feminisme : Kommunikasjon : Sosiologi  	    302.2082
Feminisme : Retorikk          	    808.0082
Feminisme : Stilistikk         	    808.0082
Filmmanuskript : Skrivekunstens teknikk 	    808.06679143
Filosofi : Faglig forfatterskap     	    808.0661
filosofi : Kommunikasjonssosiologi   	    302.201
Flerkulturell kommunikasjon : Sosial endring	    303.482
Foredragsteknikk : Retorikk       	    808.51
Forelesningsteknikk : Retorikk     	    808.51
Forfatterskap og redigeringsteknikk   	    808.02
Forretningsspråk : Skrivekunstens teknikk	    808.06665
Forskningsmetode : Kommunikasjon : Sosiologi   	302.2072
Hellas : Antikken : Kommunikasjonssosiologi	    302.20938
Historisk framstilling : Kommunikasjonssosiologi    302.209
Historisk framstilling : Litterær komposisjon	    808.009
Hovedoppgaver : Litterær komposisjon  	    808.066
Hovedoppgaveskrivning          	    808.066
Humor : Litterær komposisjon, stilistikk	    808.7
Humor : Litterære virkemidler      	    808.7
Ikke-språklig kommunikasjon : Sosiologi 	    302.222
Ikke-verbal kommunikasjon : Barnepsykologi	    155.41369
Ikke-verbal kommunikasjon : Psykologi  	    153.69
Ikke-verbal kommunikasjon : Sosiologi  	    302.222
Informasjon : Kommunikasjonssosiologi  	    302.24
Internett : Kommunikasjon : Anvendt psykologi	    158.2
Internett : Retorikk          	    808.00285
Journalistarbeid : Skrivekunstens teknikk	    808.06607
Journalistisk forfatterskap       	    808.06607
Kina : Kommunikasjonssosiologi     	    302.20951
Kommunikasjon : Anvendt psykologi    	    158.2
Kommunikasjon : Barnepsykologi     	    155.4136
Kommunikasjon : Eldre : Psykologi    	    155.67136
Kommunikasjon : Etikk          	    175
Kommunikasjon : Kjønn : Sosiologi    	    305.3014
Kommunikasjon : Organisasjonssosiologi 	    302.35
Kommunikasjon : Pedagogikk       	    370.14
Kommunikasjon : Psykologi        	    153.6
Kommunikasjon : Retorikk        	    808.0014
Kommunikasjon : Sosiologi        	    302.2
Kommunikasjon : Teknologisk utvikling : Sosiologi	303.4833
Kommunikasjon : Undervisning      	    371.1022
Kommunikasjonsformer : Sosiologi    	    302.22
Kommunikasjonsforskning : Sosiologi   	    302.2072
Kommunikasjonsforstyrrelser : Nevrologi 	    616.855
Kommunikasjonsforstyrrelser : Nevrologi 	    618.976855
Kommunikasjonshistorie         	    302.209
Kommunikasjonspsykologi         	    153.6
Kommunikasjonssosiologi       	        302.2
Konversasjon : Retorikk         	    808.56
Kvalitative forskningsmetoder : Kommunikasjon	    616.85500722
Leseferdighet : Kommunikasjonssosiologi 	    302.2244
Lesekyndighet : Kommunikasjonssosiologi 	    302.2244
Lingvistikk : Faglig forfatterskap   	    808.0664
Literacy : Kommunikasjonssosiologi   	    302.2244
Litterær komposisjon i spesielle typer litteratur	808.06
Livsminne : Litterær komposisjon    	    808.06692
Manuskriptredigering          	    808.027
Masteroppgaver : Faglig forfatterskap  	    808.066
Medier og kommunikasjon : Norsk forvaltning	    343.099
Middelalderen : Kommunikasjonssosiologi 	    302.20902
Middelalderen : Retorikk        	    808.00902
Muntlig fortellerkunst         	    808.543
Muntlig kommunikasjon : Sosiologi    	    302.2242
Musikk : Faglig forfatterskap      	    808.06678
Naturvitenskap : Faglig forfatterskap  	    808.0665
Nonverbal kommunikasjon : Psykologi   	    153.69
Norsk språk : Litterær komposisjon   	    808.043982
Norsk språk : Stilistikk        	    808.043982
Offentlige kommunikasjoner og tjenester 	    353.0087
Oppgaveskriving             	    808.066
Opplesning : Retorikk          	    808.54
Oppslagsverker : Poetikk        	    808.003
Oppslagsverker : Retorikk        	    808.003
Oppslagsverker : Stilistikk       	    808.003
Oppslagsverker : Symboler : Kommunikasjonsosiologi	302.222303
Overtalelse : Kommunikasjonssosiologi  	    302.24
Parodi : Litterær komposisjon, stilistik	    808.7
Pedagogikk : Faglig forfatterskap    	    808.06637
Politisk kommunikasjon : Statsvitenskap 	    320.014
Politisk retorikk : Kommunikasjonssosiologi	    302.224
Politisk språk : Kommunikasjonssosiologi	    302.224
Psykologi : Faglig forfatterskap    	    808.06615
Rapportskriving             	    808.066
Redigering : Litterær komposisjon    	    808.02
Reiser : Faglig forfatterskap      	    808.06691
Reiser : Litterær komposisjon      	    808.06691
Reklametekster : Skrivekunstens teknikk 	    808.066659
Resitasjon : Retorikk          	    808.54
Retorikk og religion          	    808.0662
Retorikk og teologi           	    808.06623
Retorikkens historie          	    808.009
Retorikkens historie; 1500-tallet    	    808.009031
Rykter : Kommunikasjonssosiologi    	    302.24
Samfunnsfag : Faglig forfatterskap   	    808.0663
Satire : Litterær komposisjon, stilistikk	    808.7
Satire og humor : Litteraturkritikk   	    808.7
Selvbiografier : Litterær komposisjon  	    808.06692
Semiotikk : Kommunikasjonssosiologi   	    302.2
Skriftlig kommunikasjon : Sosiologi   	    302.2244
Skriveferdigheter : Kommunikasjonssosiologi	    302.2244
Skriveforskning : Litterær komposisjon 	    808.0072
Skrivekyndighet : Kommunikasjonssosiologi	    302.2244
Sosialantropologi : Faglig forfatterskap	    808.0663
Språk : Kommunikasjon : Psykologi    	    153.6
Språk : Kommunikasjonssosiologi     	    302.224
Språk og kommunikasjon : Forbrytere : Kriminologi	364.3014
Språklig kommunikasjon : Rettsvitenskap 	    340.14
Statistiske metoder : Stilistikk    	    808.00727
Statsvitenskap : Faglig forfatterskap  	    808.06632
Stilistikk i spesielle typer litteratur 	    808.06
Svensk språk : Stilistikk        	    808.04397
Symboler : Kommunikasjonssosiologi   	    302.2223
Tekstlingvistikk : Stilistikk      	    808.0014
Tekstredigering             	    808.027
Teori : Kommunikasjonssosiologi     	    302.201
Tidlig nytid : Kommunikasjonssosiologi 	    302.20903
Ungdomslitteratur : Litterær komposisjon	    808.068