Hva er et "håndbibliotek"?

Av de opprinnelige instituttsamlingene (bøkene på hovedfagslesesalene) på HF beholdt instituttene et utvalg, som opptrer som "håndbibliotek" i BIBSYS:

      UHS - UiO/HF    Håndbibl. LEKS V 30 St     (Ikke tilgjengelig)     51ka5053

Slik det står, kan en ikke få fatt i disse bøkene gjenom UHS. De er ikke tilgjengelige for alle som ikke arbeider ved instituttene. (I dette tilfelle Avdeling for leksikografi og målførevitenskap ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.)

Bøkene i håndbibliotekene administreres av instituttene, og tanken var at de skulle være nettopp det, håndbøker, som en kunne gjøre oppslag i på lesesalen.

Noen av håndbøkene utgjør deler av låste spesialsamlinger på HF.