English version of this page

Slaviske og baltiske språk - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Søk i fagdatabaser

Nye slaviske og baltiske bøker ved HumSam

Boksøk

  • Oria - bibliotekets katalog over bøker, tidsskrifter og artikler.
  • HKI - UBs katalog over eldre utenlandsk litteratur, utgitt før 1966.
  • DUO - UiOs hovedoppgaver og masteroppgaver i fulltekst
  • Library of Congress
  • WorldCat - katalog over bøker over hele verden

 

Hvor finner jeg slavisk litteratur i biblioteket?

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Fagansvarlig

Kurs

  • Ta kontakt med fagreferent

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Studier innen slaviske språk og litteratur