I døde språks selskap: Norrønt

I døde språks selskap er en ny arrangementsserie om fortidens store språk og kulturer, og første språk ut er norrønt. Hvordan er språket bygd opp og hvor annerledes er det fra norsk? Hvilken rolle spiller det norrøne språket som kilde til kultur- og religionshistorie? Og hvorfor er den norrøne litteraturen helt unik i verdenssammenheng? 

Verdensspråket norrønt

Det klassiske norrøne språket, omtalt her i landet som gammelnorsk, og mest kjent som Old Icelandic ellers i verden, er en nasjonalskatt for nordboere. Språket er en verdifull kilde til rekonstruksjonen av de indoeuropeiske stammenes kultur- og religionshistorie. Den norrøne litteraturen er i sin tur helt unik i verdenssammenheng. 

Norrøn litteratur

Naturlig nok spilte den norrøne litteraturen – ikke minst sagaene om de gamle kongene og om nasjonens enhet – også en politisk rolle i etableringen av den norske identiteten fra slutten av 1700-tallet og fremover. Den religiøse og historiske lærde litteratur på norrønt språk viser dessuten til fulle hvordan Norge og Skandinavia deltok i et større europeisk kulturfellesskap, der også den latinske litteraturen spilte en viktig rolle som bakgrunn for litterær og religiøs virksomhet. Fra begynnelsen av 1800-tallet virket også den norrøne litteraturen – og da ikke minst edda-diktningen og den hedenske mytologien – som inspirasjon for dikting, teater og musikk; ikke bare i Norge, men over hele Europa. Dette er tilfellet helt frem til i dag, i fantasy-litteraturen og i de TV-seriene som bygger på de samme temaer.

Norrønt er et verdensspråk, og den norrøne litteraturen er en sentral del av verdens litterære kulturarv!

Program

Tre av UiOs egne norrønt-eksperter kommer til Scene HumSam for å fortelle om og diskutere norrønt språk og litteratur. Det blir korte innlegg, samtale og mulighet for publikum å stille spørsmål.

Dagens panel, alle fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier :

Vi spanderer bokstavkjeks!

I døde språks selskap

I døde språks selskap er en ny arrangementsserie på Scene HumSam om fortidens store språk og kulturer. De fleste språk i menneskehetens historie har mistet livet ved sine taleres siste åndedrag, men noen få utvalgte har overlevd og vunnet evig liv – i skrift. Gjennom foredrag og samtaler lar vi den gamle skriften tale høyt, og vi argumenterer for fortidens sentrale betydning for vår egen tids forståelse av det å være menneske. Hvorfor overlevde akkurat disse språkene den visse død? Og er overlevelse i skrift alltid et kvalitetsstempel?

I døde språks selskap er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og Norsk filologisk institutt (PHI).

 

 

Publisert 14. sep. 2017 09:35 - Sist endret 9. apr. 2018 09:12