Eye of Tree - Butoh Performance

HumSam-biblioteket har invitert performancegruppen Eye of Tree til å presentere deres tilnærming til Japansk Butoh-dans, og via dette også fremme den kulturelle utvekslingen mellom Japan og Norge. Arrangementet er i forbindelse med EAJRS-konferansen og er åpent for alle. Velkommen!

Om Eye of Tree

Fra perspektivet om multikulturell åpenhet og etisk, økologiske perspektiv, skaper Eye of Tree nettverk med kunstnere, organisasjoner, institusjoner og festivaler fra hele verden, som har en kollektiv bevissthet om et harmonisk møte mellom kunst, natur og spiritualitet. I arbeidet kombinerer de ulike kulturer ved å invitere kunstnere med opprinnelse fra forskjellige land til sine prosjekter.

Eye of Tree har presentert sine performancekunstverk i Norge, Danmark, Japan og Korea ved flere anledninger, i tillegg til å lede workshopper. Deres første prosjekt “Birth-Way” er fremdeles en pågående kunstnerisk research som gir rom for observeringen og aktiviseringen av de prosessene og reisene vi har i livene våre, slik at vi kan bevege oss fra vårt ego til et høyere selv. Eye of Tree har også nylig holdt foredrag for masterstudenter i design på HIOA (College of Design/Kjeller) i 2016 og 2017.

Om arrangementet

Eye of Tree viser en performance som gjenspeiler deres tilnærming til Japansk Butoh-dans.
Til performancen deres har de latt seg inspirere av diktet som også førte til navnet til kompaniet:

                                                             EYE OF TREE

                                               Trees are poems the earth writes

                                               upon the sky, We fell them down

                                               and turn them into paper, in order

                                               to record our emptiness.

                                                            - Kahlil Gibran -

Musikk ved Simen Korsmo Robertsen.

Performancen er en del av programmet for EAJRS (European Association of Japanese Resource Specialists), en konferanse som i år er organisert av HumSam-biblioteket (UB) på Blindern. EAJRS er en forening av internasjonal  karakter, etablert med det formål å promotere og ivareta,  ved bruk av alle tilgjengelige midler, utviklingen og formidlingen av informasjon og ressurser om Japan i Europa. For å innfri disse målene holder EAJRS en årlig konferanse, og iverksetter, støtter og promoterer relaterte aktiviteter.

  • Gratis inngang og familievennlig
  • Arrangementet er åpent for alle

Hvordan finne frem: Gå til Universitetsplassen ovenfor Nationaltheatret, og gå inn i hagen bak Domus Biblioteca (Juridisk bibliotek).

Velkommen! 

Arrangør

HumSam-biblioteket
Publisert 23. aug. 2017 11:24 - Sist endret 11. sep. 2017 10:12