Arrangementer i 2015

Tidligere

Fra bokomslaget
Tid og sted: 14. des. 2015 16:30 - 18:00, Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Velkomen til lansering av boka "Gunnerus og nordisk vitskapshistorie" av Rolv Nøtvik Jakobsen i Juridisk bibliotek. Arrangementet er ope for alle!

Tid og sted: 25. nov. 2015 14:00 - 15:30, Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca

Juridisk bibliotek inviterer til lansering av Prejudikat, som er et kunnskapsspill basert på høyesterettsdommer. Arrangementet er åpent for alle.

Tid og sted: 31. aug. 2015 11:00 - 12:00, Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47

I desember 1940 la dommerne i Høyesterett kollektivt ned sine verv, mens dommerne i underrettene fortsatte. Hans Petter Graver belyser denne delen av vår historie i "Dommernes krig".