Boklansering: "Dommernes krig" av Hans Petter Graver

I desember 1940 la dommerne i Høyesterett kollektivt ned sine verv, mens dommerne i underrettene fortsatte. Hans Petter Graver belyser denne delen av vår historie i "Dommernes krig".

Foto: Pax forlag

I desember 1940 la dommerne i Høyesterett kollektivt ned sine verv, mens dommerne i underrettene fortsatte. Nazistene opprettet Folkedomstolen og særdomstoler, og de tyske domstolene fikk også betydning for rettsanvendelsen her til lands.

Klarte domstoler og dommere å bevare sin uavhengighet under andre verdenskrig? Hvilken betydning fikk Nasjonal Samlings rettsyn? Hvordan foregikk det politiske presset mot domstolene og nazifiseringen av rettsvesenet? Kunne dommerne opponere?

Innlegg ved:

  • Hans Petter Graver, professor ved Institutt for privatrett og forfatter
  • Hans Fredrik Dahl, historiker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo
  • Sven Ole Fagernæs, tidl. regjeringsadvokat
  • Ane Ingvild Støen, historiker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Velkommen til boklansering i Juridisk bibliotek, Domus Bibliotheca!

Enkel servering.

Publisert 20. aug. 2015 15:33