Boklansering: Water is Life

Velkommen til lansering av fakultetets første Open Access-bok: antologien Water is Life: Women’s human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Redaktører er Anne Hellum, Patricia Kameri-Mbote og Barbara van Koppen.

Bokomslag til Water is Life.Program

  • Velkommen ved førsteamanuensis Ingunn Ikdahl

  • Open access og rettsvitenskapelig publisering ved overbibliotekar Randi Halveg Iversby

  • Om boka og prosjektet ved professor Anne Hellum

  • Betydningen av Open Access-publikasjoner i forsknings- og undervisningssamarbeid mellom universiteter i Nord og Sør ved Jorun Nossum fra NORHED (NORHED-punktet)

Enkel servering.
 

Om boken

Fra presentasjonen til Institutt for offentlig rett:

"Tilgang til vann reguleres av en rekke internasjonale, nasjonale og lokale regelverk og styringsmekanismer for vann- og sanitærforhold.

Empiriske studier fra land i det sørlige og østlige Afrika – Kenya, Malawi, Sør Afrika og Zimbabwe undersøker hvordan internasjonale, nasjonale og lokale normer som gjelder forvaltning og fordeling av vann passer til bruksmåtene og behovene til ulike grupper kvinner i jordbruksområder, byer og tettsteder. [...]

Boken retter oppmerksomheten mot hull i internasjonal og nasjonal rett  som gjør at fattige jordbrukeres bruk av åpne vannkilder taper når de kommer i konflikt med behovene til store jordbruks- og industriprosjekter, tilrettelagt av nasjonale myndigheter. Sårbare vannbrukere, særlig kvinner, mangler redskaper for å holde nasjonale og lokale myndigheter ansvarlige for brudd på internasjonale og nasjonale regler som gjelder retten til vann."
 

Boken er utgitt på Weaver Press Zimbabwe, og er i tillegg lagt ut åpent tilgjengelig som e-bok.

 

Bokens bidragsytere

Anne Hellum, Patricia Kameri-Mbote og Barbara van Koppen har vært redaktører for boken, og har i tillegg bidratt med egne kapitler.

De øvrige forfattere er Michael Chasukwa, Timothy Chirwa, Asiyati Lorraine Chiweza, Bill Derman, Elizabeth Gachenga, Ingunn Ikdahl, Ngeyi Ruth Kanyongolo, Francis Kariuki, Lindiwe Mangwanya, Celestine Nyamu Musembi, Edna Odhiambo, Elizabeth Rutsate og Ellen Sithole.

 

Arrangementet er åpent for alle.

Publisert 29. apr. 2016 12:56 - Sist endret 18. aug. 2017 13:51