BIO-torsdag: Evigvarende blomster og større avlinger?

Melinka Alonso Butenko vil snakke om hvordan små signaler regulerer viktige utviklingsprosesser i planter. I modellplanten Arabidopsis thaliana er det en signalvei som styrer felling av organer, det som skjer når modne frukter eller frø faller av planter.

Foto: Butenko

Melinka Alonso Butenko vil fortelle hvorledes vi vil bruke kunnskapen vi får fra modellsystemet vårt til å modifisere planter slik at de blir bedre rustet for å takle miljøpåvirkninger og vokse bedre.

Planter må respondere og tilpasse seg til miljøforandringer på en effektiv måte siden de ikke er i stand til å forflytte seg. For å takle stress må derfor planter ha et effektivt signaleringssystem mellom plantecellene som er nøye regulert og koordinert. I planter finner vi et omfattende antall av små peptid- ligander og signalleringsreseptorer for slik cellulær kommunikasjon.

Arrangementet strømmes live.

 

BIO-torsdag.

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. Denne høsten får vi høre om spurvers tilpasning til bylivet, hvordan Darwins evolusjonsteori utfordres av dagens genomforskning, hva som regulerer avblomstring hos planter  og cellens indre liv. Variert og folkelig.

Nivået er tilpasset lærere i naturfag og biologi men er åpent for alle. Velkommen!

Publisert 17. juni 2014 09:58 - Sist endret 30. okt. 2014 15:13