BIO-torsdag: Stasis-paradokset i evolusjon

Hvorfor observerer vi så mye evolusjon hos nålevende arter, mens studier av fossiler tyder på at arter kan eksistere så godt som uendret over millioner av år? Og hva har det å si for vår forståelse av evolusjon?

Foredrag ved Kjetil Lysne Voje.

Trilobitt-arten Phacops rana forandret seg svært lite så lenge den eksisterte Foto: Didier Descouens

Kunstig seleksjon av alt fra bananfluer i laboratorier til de mange hunderasene mennesket har avlet fram viser tydelig at arter har et stort potensiale for å endre seg gjennom evolusjon. Denne evnen til å evolvere er også bekreftet av studier av populasjoner ute i naturen. Studerer man derimot fossiler er det vanlig å observere at arter eksisterer nærmest uforandret, ofte i millioner av år. En slik mangel på evolusjon over lang tid kalles stasis, og kontrasten mellom det store potensiale for evolusjon observert hos nålevende arter og den svært beskjedne evolusjonen observert i det fossile materialet er kjent som stasis-paradokset.

Foredraget tar for seg et historisk tilbakeblikk på hvordan tempo i evolusjon har blitt forstått siden Darwin, og hvordan stasis-paradokset ble ”oppdaget”. Noen potensielle forklaringer på paradokset vil også bli presentert.

Arrangementet sendes direkte!

Arrangementet på Facebook

 

BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. BIO-torsdagene er en fin anledning til å lære mer om forsknings innen biologi og møte kolleger. Det serveres suppe!

Nivået er tilpasset lærere i naturfag og biologi og arrangementet er åpent for alle.

 

 

Motta nyhetsbrev om kommende arrangementer på Realfagsbiblioteket

(https://sympa.uio.no/ub.uio.no/subscribe/realfagsbiblioteket-nyhetsbrev)

 

Emneord: Biologi, Evolusjon, Science Debate
Publisert 26. juni 2015 13:11 - Sist endret 19. aug. 2015 14:36