BIO-torsdag: Klima, karbonsyklus - og hvordan det angår Norge

Klimautviklingen styres ikke bare av våre CO2-utslipp, men av hele karbonkretsløpets respons på endringer i temperatur og hydrologi.

Foredrag ved Dag Olav Hessen

Arrangementet sendes direkte!

Illustrasjonsfoto: Dag O. Hessen

Historisk er det det langsomme forvitringskretsløpet, og det raskere biologiske karbonkretsløpet som har regulert klodens klima, langt på vei etter et termostatprinsipp. Hva består disse kretsløpene i, og kan de hjelpe oss i dagens situasjon eller gjøre vondt verre gjennom tilbakekoblinger. Og hvordan kommer metan inn i C-kretsløpet.

Hva er Norges rolle her, både når det gjelder klimaeffekter og klimapåvirkning?

 


BIO-torsdag.

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. Denne høsten får vi høre om spurvers tilpasning til bylivet, hvordan Darwins evolusjonsteori utfordres av dagens genomforskning, hva som regulerer avblomstring hos planter  og cellens indre liv. Variert og folkelig.

Nivået er tilpasset lærere i naturfag og biologi men er åpent for alle. Velkommen!

Emneord: Biologi, Science Debate
Publisert 8. des. 2014 10:51 - Sist endret 29. apr. 2015 09:33