Fra foton til karbon

Foredragsholder:  Jan-Erik Thrane, stipendiat ved CEES

2015 er av FN utropt til å være Det internasjonale året for lys- og lysteknologi. Les mer!

Realfagsbiblioteket og Norsk fysisk selskap feirer ved å invitere til en foredragsserie om lys første tirsdagen i måneden fra mai til desember.

Arrangementet sendes direkte!

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Planktonalgene står for nærmere 50 prosent av den total primærproduksjonen på kloden, og utgjør grunnlaget for næringskjedene i havet.

For nærmere 3.5 milliarder år siden evolverte disse mikroorganismene evnen til å fange sollyset og utnytte det til produsere sin egen energi. I prosessen tar de opp karbondioksid og danner oksygen – to molekyler som trygt kan sies å påvirke både de biologiske og abiotiske sidene ved kloden vår.

Fotosyntesen omfatter prosesser på vidt forskjellig skala – fra lysets bølgelengder i nanometer, via lysabsorpsjonen i mikroskopiske algeceller, til klodens primærproduksjon som foregår over kvadratkilometer på kvadratkilometer i havet, langs kysten og i innsjøer. I sentrum for alle prosessene står sollyset.

I dette foredraget forteller stipendiat ved CEES Jan-Erik Thrane  om de fascinerende mekanismene bak algenes fotosyntetiske maskineri, og hvorfor algene - på lik linje med regnskogen - bør kunne omtales som jordklodens lunger.

Emneord: Science Debate, Fysikk, FNs internasjonale år for lys og lysteknologi
Publisert 15. apr. 2015 10:42 - Sist endret 29. apr. 2015 09:51