BIO-torsdag: Forurensing i Arktis ved Katrine Borgå

Hvorfor finner vi så mye miljøgifter i Arktis, langt fra kilder og bruk? De polare områdene Arktis og Antarktis har gått fra å være uberørt, uoppdaget natur til å bli viktige områder som varsler endringer av naturmiljøet. Det er her forurensning fra vår hverdag ender opp og klimaendringer merkes først.

Arrangementet sendes direkte!

Foto: Katrine Borgå

Miljøgifter er en global utfordring, og de er påvist i alle ledd i økosystemet. For polare områder er de høyeste miljøgiftnivåene i Arktis. Det er også i Arktis vi har innhentet mye kunnskap om miljøgifter, deres langveistransport og opptak i næringsnettet.

Dette gjelder også utviklingen av miljøgiftnivåer over tid, funn av nye miljøgifter og hvordan miljøgiftene påvirker økosystemet.

Foredraget omhandler denne tematikken, inkludert hvilke tilpasninger det arktiske økosystemet har som gjør at miljøgifter blir en utfordringer, og hvordan miljøgiftforekomst og effekter påvirkes av klimaendringer.


BIO-torsdag.

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. Denne høsten får vi høre om spurvers tilpasning til bylivet, hvordan Darwins evolusjonsteori utfordres av dagens genomforskning, hva som regulerer avblomstring hos planter  og cellens indre liv. Variert og folkelig.

Nivået er tilpasset lærere i naturfag og biologi men er åpent for alle. Velkommen!

Emneord: Biologi, Science Debate
Publisert 8. des. 2014 10:51 - Sist endret 29. apr. 2015 09:36