Det internasjonale året for lys og lysteknologi

2015 er av FN utropt til å være Det internasjonale året for lys og lysteknologi.

Året setter fokus på hva lysteknologi betyr for oss i dagliglivet. Uten lysteknologi hadde vi ikke hatt internett, og heiser hadde potensielt vært livsfarlige. Samtidig skal året også sette fokus på hva lysteknologien har å si for en bærekraftig utvikling innen energi, utdanning, jordbruk og helse. Solcelleteknologi gir de 1.3 milliardene som står utenfor verdens strømnett muligheten til å oppleve friheten, tryggheten og mulighetene elektrisk lys gir, og lasere innen medisinsk behandling  vil redde livene til mange av oss.

 

2015 markerer også 1000-årsjubileet for syvbindsverket om optikk Kitab al-Manazir av vitskapsmannen Ibn Al-Haytham, et pionerarbeid som bidro til vår forståelse av syn, lys og optikk, i tillegg til at det er et av de første eksempler på at en vitenskapelig metode blir anvendt. Verket ble i renessansen oversatt til latin under tittelen De Aspectibus, og påvirket deretter den europeiske vitenskapen. Verket finnes i universitetsbibliotekets samling som en del av Opticae Thesaurus, og kan leses her.

 

Det internasjonale lysåret er et globalt initiativ fra UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, som setter fokus på viktigheten av lys og lysteknologi både i hverdagen, fremtiden og for en bærekraftig utvikling.

Emneord: Science Debate, Fysikk, FNs internasjonale år for lys og lysteknologi
Publisert 15. apr. 2015 10:38 - Sist endret 25. aug. 2015 10:18