BIO-torsdag: Hjernens GPS og veien videre

Hvordan kan hjernen fortelle oss hvor vi er og hvordan er stedsansen koblet til våre minner? Foredrag ved Marianne Fyhn.

Arrangementet sendes direkte!

"En gridcelle som man tenker seg er hjernens GPS",  foto: Marianne Fyhn

Nobelprisen i fysiologi og medisin for 2014 gikk til May-Britt og Edvard Moser sammen med John O'Keefe for oppdagelsen av hjernens posisjoneringssystem. Førsteamanuensis Marianne Fyhn ved IBV var sentral i dette arbeidet og vil fortelle om hvordan man kan studere hjernen og hvordan denne innsikten førte til oppdagelsen av hjernens GPS.  Hvor går så veien videre? Ny teknologi gjør at hjerneforskning står på terskelen til nye store gjennombrudd i vår forståelse av hjernefunksjoner. Fyhn vil fortelle om sin forskning for å forstå hva som skjer i hjernen når vi lærer og nye minner etableres.


BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. Denne høsten får vi høre om spurvers tilpasning til bylivet, hvordan Darwins evolusjonsteori utfordres av dagens genomforskning, hva som regulerer avblomstring hos planter  og cellens indre liv. Variert og folkelig.

Nivået er tilpasset lærere i naturfag og biologi men er åpent for alle. Velkommen!

Emneord: Biologi, Science Debate
Publisert 8. des. 2014 10:38 - Sist endret 29. apr. 2015 09:38