BIO-torsdag: Epigenetikk og arv

Kan livsførsla til våre besteforeldre påverka oss og vår helse? Epigenetikk er eit forskningsfelt i rask utvikling og er ei studie av arvelige eigenskaper ved arvestoffet vårt som ikkje skyldast endringar i DNA koden, men i avlesing og bruk av denne.

Foredrag ved Ragnhild Eskeland.

Arrangementet sendes direkte!

Foto: Ragnhild Eskeland

Ofte samanliknas DNA med hardware i ein datamaskin og epigenetikken er software. Kanskje nokon av svara ligg her. Genene våre kan bli påvirka av miljøet rundt oss gjennom våre aktivitetar som kva me et og om me stressar. Epigenetiske mekanismar er difor viktig for helsa vår og kan forklare livstilsjukdomar som diabetes, fedme, og hjarte og karsjukdomar. Men fokus i media har medført at epigenetikken som forklaringsmodell brukes i tide og utide, og blir sett i samanhengar som har meir med marknadsføring og salgsteknikk å gjera enn reelle vitskapelege erkjenningar. Som ein følge av forenklinga “Dine barn blir det DU spiser”, dukkar "epigenetisk diett", "epigenetisk trening" og "epigenetisk arv" opp i media bildet. Det er ikkje lett å forstå kva som er vitskapeleg basert og kva som er spekulasjonar. I dette foredraget vil eg forklare kva me veit om om epigenetisk arv og vil med eksempel vise kor me har nådd i epigenetikk feltet i dag.


BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. Denne høsten får vi høre om spurvers tilpasning til bylivet, hvordan Darwins evolusjonsteori utfordres av dagens genomforskning, hva som regulerer avblomstring hos planter  og cellens indre liv. Variert og folkelig.

Nivået er tilpasset lærere i naturfag og biologi men er åpent for alle. Velkommen!

Suppe serveres!

Emneord: Biologi
Publisert 8. des. 2014 10:34 - Sist endret 12. mars 2015 09:53