BIO-torsdag: Hvordan nye arter kan oppstå over natten

Anne Krag Brysting ble kåret til årets foreleser av studentene på MN-fakultetet i 2015. På årets første BIO-torsdag snakker hun om sin forskning

Kvassdå (Galeopsis tetrahit) i leppeblomstfamilien - et eksempel på en planteart som har oppstått via hybridisering og genomfordobling. Foto: Mika Bendiksby.

Vi tenker ofte på artsdannelse som en prosess som kan ta tusenvis av år, som et resultat av opphoping av mange små genetiske endringer (mutasjoner) og tilpasning til lokale miljøforhold.  Det er god grunn til at tro at mye av evolusjonen som har ført frem til dagens biologiske mangfold har foregått på denne måten. Hos planter er det imidlertid også vanlig med en annen form artsdannelse som gjør at nye arter kan oppstå i løpet av en enkel eller noen få generasjoner. En ny art kan oppstå som et resultat av at to andre arter krysser seg med hverandre (hybridisering). Normalt vil en slik krysning ikke resultere i levedyktig eller fruktbart avkom og vil derfor ende opp som ingenting, men hvis hybridiseringen skjer i kombinasjon med kromosomfordobling (polyploidisering) kan en ny art i bokstavelig forstand oppstå 'over natten'. Og slike polyploide arter med fordoblet kromosomtall er faktisk en viktig del av vår hverdag: Størstedelen av landbruksproduksjonen - mat, fôr og fibre - kommer fra polyploide arter. Og samtidig er mange av de verste invaderende planter i verden polyploide arter.

BIO-torsdag

Hver siste torsdag i måneden vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. BIO-torsdagene er en fin anledning til å lære mer om forsknings innen biologi og møte kolleger. Det blir enkel servering.

 

Foredraget er åpent for alle, velkommen!

Arrangementet sendes direkte!

 

Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

 

Emneord: Science Debate
Publisert 3. des. 2015 10:42