Forskning og utvikling innen teknikk og naturvitenskap i Oslo- og Göteborgsregionene

Nordens mest folkerike område ligger i den geografiske korridoren mellom Oslo og København. Her brukes store resurser på teknisk og naturvitenskaplig forskning og utdanning. Seminaret innledes med at rektor ved UiO og dekan ved Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet gir eksempel på samarbeid mellom universitetene. Deretter får vi eksempler på kreft- og materialforskning og hvordan disse brukes i industri og samfunn.

Institutt for kreftforskning i Oslo har siden etableringen i 1954 hatt en sentral rolle innen norsk og internasjonal kreftforskning. Instituttet har en nøkkelrolle innen det «komplette kreftsenteret» ved Oslo Universitetssykehus. Oslo Cancer Cluster er et nettverk for forskings- og industrisamarbeid med mål å understøtte utviklingen av diagnostikk og legemidler innen kreftområdet. Chalmers materialvitenskap ligger i den internasjonale fronten, leder bl.a. EUs internasjonale satsing på grafén – Graphene Flagship. I Lund pågår etableringen av røntgenkilden MAX IV og den sameuropeiske nøytronkilden European Spallation Source (ESS). Disse er de største svenske forskningsinfrastrukturene noen sinne.

Program:

  • 14:00- Innledninger ved Torleif Hauge, NTVA og Marianne Dicander Alexsandersson, IVA Väst. 
  • 14.10 - Samarbeid mellom universitetene  - Rektor professor Ole Petter Ottersen UIO og viserektor ved Göteborgs universitet, professor Staffan Edén 
  • 14:40 - Grafén og andre nye materialer – Bitr. Professor, Avgust Yurgens, MC2, Chalmers
  • 15:10 - Kaffepause
  • 15:30 - Materialenes mikroskopiske oppbygning – MAX IV og ESS – leder styrkeområde Materialvetenskap, professor Aleksandar Matic Chalmers
  • 16:00 - Sentrale områder innen norsk kreftforskning, forsking og kommersialisering, professor og instituttleder Gunnar Sæter Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet og Ketil Widerberg, leder Oslo Cancer Cluster
  • 16:45 - Spørsmål, kommentarer og diskusjon.
  • Mingling og mat

Arrangementet sendes direkte!

 

Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

 

Arrangør

Realfagsbiblioteket, IVA og NTVA
Emneord: Science Debate
Publisert 17. mars 2016 17:57 - Sist endret 27. juni 2016 10:00