BIO torsdag aperitif - Miljøkamper i Norge – hundre års historie og dagens frontlinjer

Bredo Berntsen og Sigmund Hågvar gir oss smakebiter fra historien om miljøarbeidet i Norge, presentert sin nye bok. "Norske miljøkamper" handler om hundre års miljøvernhistorie og dagens frontlinjer i natur- og miljøvernarbeidet. 

ill. Bevar Hardanger

I løpet av de siste hundre årene har natur- og miljøvernet utviklet seg fra «nesten ingenting» til «nesten alt». Boka åpner med denne spennende historien, og vi ledes fram til dagens kompliserte miljøsituasjon. Bokprosjektet med 32 bidragsytere løfter fram aktuelle temaer i dagens samfunn som bevaring av biomangfold, klimatrussel, folkehelse og befolkningsvekst.


Bredo Berntsen er statsviter, tidligere ved Universitetsbiblioteket i Oslo og Sigmund Hågvar, biolog, tidligere Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Norske miljøkamper er Berntsen og Hågvars femte bokprosjekt. Det begynte i 1991 med "Norsk urskog". Siden har de utgitt "Norsk naturarv" (2001),  N"orsk natur – farvel?" (2008) og "Norsk urskog og gammelskog" (2011).


Introduksjon ved Tor Bjarne Christensen, Naturvernforbundet
 

Boken er gratis tilgjengelig fra Naturverforbundets sider.  

 

Vil du motta nyhetsbrev fra Realfagsbiblioteket?

 

 

Emneord: Science Debate
Publisert 18. mars 2016 13:35 - Sist endret 27. juni 2016 09:58