Om årets Abelprisvinner

Finnes positive heltall x, y og z, slik at xn+yn=zn for et naturlig tall n > 2? Årets Abelprisvinner, Sir Andrew John Wiles, er kjent for å ha løst dette verdenskjente problemet, med tilnavnet Fermats siste teorem. Få et innblikk vinnerens liv og matematikk når Arne B. Sletsjøe tradisjonen tro tar turen til Realfagsbiblioteket med foredraget Hanc marginis exiguitas non caperet.

Foto: Karoline Moe

NB! Foredraget streames på UBlive!

Hanc marginis exiguitas non caperet 

I år er det Sir Andrew John Wiles som får Abelprisen. Han får den for sitt bevis for det såkalte Modularitetsteoremet, tidligere kalt Taniyama-Shimura-Weil-formodningen. Den mest berømte konsekvensen av Wiles´ resultat er et endelig bevis for Fermats siste teorem (FLT). Vi skal konsentrere oss mest om dette teoremet, men også se på sammenhengen mellom FLT og Modularitetsteoremet.

Mer om Abelprisen.

Emneord: Matematikk, Science Debate, Abelprisen
Publisert 31. mars 2016 13:08