BIO-konferansen 2010

Blåmandag for biomangfoldet?

Norge har forpliktet seg til å stanse tap av biologisk mangfold innen utgangen av 2010. I år er det også det internasjonale året for biomangfold og vi har nylig fått en ny naturmangfoldlov. Det er grunnen til at vi på denne konferansen har satt søkelys på biomangfold og flere av de elementene som truer. - Forsuring av havet, bier som forsvinner, arealer som blir borte.

Tid og sted: Fredag 5. november, kl 09-16 i Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 5, Universitetet i Oslo. 
Arrangør: Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Realfagsbiblioteket ved UiO.

1. Om biedød og dens konsekvenser

v/ Anders Nielsen

Last ned mediefil

2. Havet forsures

v/ John Arthur Berge og Ketil Hylland

Last ned mediefil

3. Endret nitrogenkrepsløp endrer norsk natur

v/ Dag O. Hessen

Last ned mediefil

4. Naturvernlovverket 100 år

v/ Bredo Berntsen

Last ned mediefil

5. Arealene: En endelig og sårbar ressurs

v/ Sigmund Hågvar

Last ned mediefil

6. Biomangfold i tareskog

v/ Stein Fredriksen

Last ned mediefil

7. International Barcode of Life

v/ Jan T. Lifjeld

Last ned mediefil

8. Rødlister og svartelister

v/ Kristina Bjureke

Last ned mediefil

10. Mikrobiologisk mangfold

v/ Kamran Shalchian-Tabrizi

Last ned mediefil

11. Oppsummering

v/ Rune Aanderaa

Last ned mediefil

12. Prisutdeling

Last ned mediefil
Publisert 1. sep. 2015 13:08 - Sist endret 29. aug. 2017 16:43