BIO-konferansen 2014

HAVET - klodens største sammenhengende økosystem.

Programledelse ved Kirsten Borse Haraldsen. Konferansier Mali Hole Skogen.

Last ned mediefil

Dag O. Hessen

De største truslene mot det marine mangfoldet.


Last ned mediefil

Frank Emil Moen

Fotoforedrag om det fantastiske livet i havet.


Last ned mediefil

Cecilie Mauritzen

Havet - Klodens største sammenhengende økosystem - er også en viktig del av klimasystemet. Betraktninger rundt fysikk og biologi i havet.


Last ned mediefil

Olav Sigurd Kjesbu

Samfunnsmessig betydning av marint mangfold med hovedvekt på fisk.


Last ned mediefil

Maren Esmark

Et kritisk blikk på norsk forvaltning av havet.


Last ned mediefil

Magnus Svendsen Nerheim

Plastforurensing og marin forsøpling - internasjonalt og i Norge.


Last ned mediefil

Bonnevieprisen 2014

Utdeling av Bonnevieprisen ved Kirsten Borse Haraldsen.


Last ned mediefil

Henning Røed

Hvordan påvirker norske fiskerier og fiskeoppdrett det biologiske mangfoldet?


Last ned mediefil

Jonny Beyer

Miljøeffekter av oljeutvinning.


Last ned mediefil

Paneldebatt

Hvordan bør vi forvalte havet og havressursene? Paneldebatt med Frank Emil Moen, Dag O. Hessen, Olav Sigurd Kjesbu, Jonney Beyer og Olav Aga.