EndNote - masterstudenter ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Kurset går over to timer og gir en innføring i bruk av referanseprogrammet EndNote.

Hva lærer du?

Kurset er et introduksjonskurs og kursdeltagerne skal etter å ha deltatt på dette kurset:

  • kunne bygge opp en personlig database i EndNote
  • kunne overføre referanser til tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word
  • kunne generere litteraturlister

Arbeidsmåter

  • Kurset består av demonstrasjoner og veiledede øvelser på PC.
  • Undervisningen tar utgangspunkt i EndNote X7 og Word 2010 for Windows.

NB! Kursrommet K39 (i kjelleren i DB) har 36 datamaskiner.

Målgruppe

Masterstudenter ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Kursholder

Kirsten Fuglestved, kirsten.fuglestved@nchr.uio.no

Publisert 25. mars 2014 14:11 - Sist endret 27. juni 2016 14:59