Medisin - KBP - finn oppsummert forskning - Rikshospitalet

Kurset tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Deltagerne får introduksjon til en systematisk metode for litteratursøk og databaser/verktøy som er spesielt egnet for klinisk praksis. Formålet er å finne pålitelig og oppsummert kunnskap til støtte for kliniske beslutninger på en rask og effektiv måte.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

 

Publisert 15. des. 2017 14:43 - Sist endret 13. mars 2018 15:47