Medisin - Bedre søketeknikk - metoder og verktøy (PubMed) - Rikshospitalet

Kurset er tilpasset Ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og andre som har ønske om dypere kjennskap til, og flere ferdigheter i litteratursøk innen medisin og helsefag. Kurset fokuserer på nyttige verktøy for oppbygging av søkestrategier og mer avansert søketeknikk. Flere relevante databaser gjennomgås.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Publisert 4. juli 2017 10:48 - Sist endret 15. des. 2017 14:37