Medisin - Open Access publisering og egenarkivering

UiO og OUS støtter publisering av forskningsresultater i åpne tilgjengelige kanaler. Forskeren beholder allikevel eiendomsretten til eget arbeid. Kurset er ment å gi praktisk støtte i publiseringsprosessen.

Hva lærer du?

  • Hva innebærer Open Access publisering?
  • Velge beste publiseringsvei
  • Hva innebærer de ulike versjoner av artikkelen: pre- og post-print?
  • Hvordan avsløre useriøse aktører og røver-tidsskrift
  • Egenarkivering av publisert materiale i CRISTin og i UiO's vitenarkiv DUO. Forslag til løsninger for OUS-ansatte.
  • Finansiering via publiseringsfond

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og praktisk arbeid ved PC.

Målgruppe

Kurset er for Ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og ansatte ved Oslo Universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

 

 

 

Publisert 2. juli 2015 14:15 - Sist endret 30. jan. 2018 14:08