Medisin – Avansert søketeknikk - Medline, Embase, PsycInfo

Kurset vil være spesielt nyttig for deg som trenger å finne tilnærmet fullstendig kunnskapsgrunnlag innen et emne, som f.eks. i forbindelse med utarbeidelse av en systematisk oversiktsartikkel. Kurset gjennomgår teknikker for å finne gode søketermer, samt å bruke disse effektivt i OVID-databasene Medline, EMBASE, og PsycInfo.

Hva lærer du?

  • Finne bedre søkeord
  • Sette opp en søkestrategi i en OVID-database
  • Kjenne til databasenes emneordssystemer
  • Kunne modifisere søket effektivt underveis i søkeprosessen
  • Kjenne til lagring av søk og varslingstjenester
  • Federerte søk
  • Strategier for håndtering av dubletter

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og øvelser i PC-stue.

Målgruppe

Kurset er for Ph.d kandidater, forskerlinjestudenter og andre interesserte.

Forkunnskaper

Elementær søketeknikk i OVID.

Kursholder

Bibliotekarer ved Medisinsk bibliotek.

 

Publisert 30. des. 2015 16:21 - Sist endret 27. juni 2017 14:16