Medisin - Medline, Embase, PsycInfo (OVID) - Ullevål sykehus

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike Ovid-databasene, blant annet MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, HAPI, Amed med flere.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Publisert 4. juli 2017 11:04 - Sist endret 4. juli 2017 11:04