Odontologi - Kurs i EndNote for Mac

Kurset gir en 3 timers introduksjon til EndNote på Mac

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset kan du:

  • Bygge opp et personlig bibliotek i EndNote
  • Importere referanser fra PubMed og andre medisinske databaser
  • Bruke referansene i et word-document
  • Generere litteraturlister i ulike format: Vancouver, APA med flere

Det forventes at du har med din egen Mac til kurset, og at EndNote er installert og kontrollert at fungerer på forhånd - se innstallasjonsveiledning.

Kurset baseres på versjon X7 med operativsystemet OS X v.10.11 (El Capitan), og forutsetter elementære ferdigheter i OS X og Word. Du bør i tillegg ha installert nettleseren Firefox ettersom undervisningen vil basere seg på denne. Vær oppmerksom på at EndNote versjon X7.4 ikke er kompatibelt med Word 2016, så hvis du har sistnevnte bør du også sørge for å ha oppgradert til aller siste versjon av EndNote (X7.5).

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og veiledende øvelser på Mac.

Målgruppe

Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske- og Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kursholder

Bibliotekarer ved Odontologisk bibliotek.

 

Publisert 13. feb. 2017 09:03 - Sist endret 22. aug. 2017 14:04