Idéhistorie (IDE4000) - Litteratursøk - master

Til masteroppgaven trenger du relevant forskningslitteratur. På dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser.

Hva lærer du?

Grunnleggende innføring i bruken av bibliotekets faglige ressurser.

Arbeidsmåter

Miniforelesning og individuelle litteratursøk på PC. Varighet: ca. 2 timer.

Målgruppe

Masterstudenter på emnet IDE4000

Kursholder

Fagreferent Henrik Keyser Pedersen

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 1. juli 2016 20:25