Medievitenskap (MEVIT4000) - Litteratursøk - master

Kurset går over tre timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby for litteratursøk for medievitere og hvordan man bruker disse.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset skal studentene

  • kunne presisere faglig tema som grunnlag for gode litteratursøk
  • kjenne til bibliotekets fagside for medievitenskap
  • kjenne til et bredt utvalg av relevante databaser for litteratursøk innen medievitenskap
  • kunne utnytte databasenes muligheter for å foreta effektive og presise litteraturøk

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, egenøvelser og miniforelesninger.

Målgruppe

Kurset er beregnet på masterstudenter på MEVIT4000 som skal i gang med å skrive prosjektbeskrivelsen.

Kursholder

Fagreferent i medievitenskap, Signe Brandsæter

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 14. sep. 2017 08:42