Rettsvitenskap (JUR5030/5060) - Allment emnesøk for masteroppgaveskrivende

Jus-studenter som skal skrive masteroppgave gis en innføring i hvordan gå frem for å finne rettskilder og litteratur til oppgaven. Det gis også en oversikt over hvordan kildene brukes på en etisk måte, ved henvisninger og litteraturliste. Tilbudet består i en forelesning og et kurs hvor generelle databaser og nettsider blir gjennomgått.

Hva lærer du?

Du lærer å tenke systematisk i forhold til søking i juridiske databaser, hvordan du finner de relevante databasene og søker i dem, og hvordan du henviser og lager kildeliste.

Arbeidsmåter

Undervisningen består av en forelesning på 2 timer og et kurs foran pc på 3 timer. Kursene vil være en blanding av små forelesninger og søking på egen problemstilling.

Støtteressurser

Lenker til materiale som brukes i undervisningen, og nettsider som hjelper deg i søking etter kilder og valg og bruk av kilder til oppgaven:

Bloggpost om hvordan du kan komme i gang med å finne kilder til oppgaven.

Disposisjon til forelesningen (pdf - høst 2017) Forelesningen gir svar på det studentene mest lurer på i forhold til å lage litteraturliste, fotnoter, søk etter kilder og hvilke kilder som bør trekkes inn som kildemateriale i oppgaven.

Researchguiden. Her finner du en oversikt over de mest brukte basene innen norsk rettsvitenskap. I noen tilfeller finner du også veiledninger i hvordan du bruker basene.

Innføring i å "Finne kilder og litteratur til din masteroppgave" (pdf). Dokumentet inneholder stort sett det som gjennomgås om søk på forelesningen, og på kursene i emnesøk. Kursene vil gå nærmere inn på søk i enkelte av databasene.

Nettstedet Søk og skriv hvor du kan få en oversikt over hvordan søke, skrive og bruke kilder i oppgaver. Nettsidens målgruppe er studenter i alle fag, slik at den ikke er spesielt tilpasset jusstudenter.

Henvisninger og litteraturliste Dette er nettsiden hvor du finner ut hvordan du lager fotnoter i oppgaven, og hvordan du skal sette opp kildene dine i litteraturlisten. I forelesningen gis det en innføring i prinsippene bak oppsett av en fotnote og litteraturliste.

Fotnoten skal vise akkurat hvor du fant en kilde, angi sitetall hvis dette finnes. Hvis dokumenter ikke inneholder sidetall eller annen inndeling du kan henvise til, sløyfes dette. Fotnoten er en peker til litteraturlisten, slik at det som står først i en fotnote også settes først når du legger kilden inn i litteraturlisten.

Litteraturlisten ordnes etter alfabetisk eller kronologisk sortering, og deles inn etter typer kilder. En masteroppgave trenger ikke ha fininndelt litteraturliste, det holder medhovedkategorier.

Bruk av kilder i oppgaveskriving - bloggpost Dette er en bloggpost med svar på mange spørsmål som biblioteket får i forhold til fotnoter, sitat osv.

Annen informasjon

For dere som skriver oppgave hvor hovedtemaet handler om menneskerettigher  eller EU/EØS-rett, tilbys det påbyggingskurs innen søk i databaser relevante for disse emnene.

Forelesningen holdes onsdag 16. august 13:15-15:00. I DA Aud 4 (209).

Oversikt over kurstidene, du melder deg på bare ett av hvert kurs(påmelding i studentweb, kontakt info-senteret for hjelp):

Lenke til emnesidene (JUR5030)

Målgruppe

Masteroppgaveskrivende på jus-studiet.

Kursholder

Lars A. Flaten
Hans Gunnar Slokvik Lian
Hilde Westbye
Rebecca J. Five Bergstrøm

Ved spørsmål om kursene, ta kontakt med Hilde Westbye (hilde.westbye@ub.uio.no)

Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 7. sep. 2017 17:55