Rettsvitenskap (JUS2111) - Kildesøk Internasjonale rettskilder (obligatorisk)

Kurset er delt i to forskjellige kurs, ett innen folkerettskilder og ett innen EU/EØS-rettskilder. Du lærer å finne traktater, rettspraksis og andre kilder det henvises til fra pensum, forelesninger etc., og som du trenger ved løsning av internasjonale rettslige spørsmål.

Hva lærer du?

Undervisningen består av to kurs, hvor det ene kurset handler om å finne rettskilder innenfor folkerett, og det andre om å finne rettskilder innen EU/EØS-rett.

Hovedinnholdet i kurset i folkerettskilder er presentert i denne bloggposten. På kurset tas det utgangspunkt i en veiledning i søk etter de viktigste folkerettslige kildene og bruk av dem. Det blir også utdelt materiale til bruk i undervisningen 

Hovedinnholdet i kurset i EU/EØS-rettskilder finner du i denne bloggposten. Du vil også få utdelingsmateriale på EU/EØS-rettskildekurset

Etter undervisningen

  • Finner du de sentrale databasene i forhold til internasjonale rettskilder
  • Finner du traktater, direktiver, rettspraksis og andre internasjonale rettskilder i forhold til pensum og løsning av egne problemstillinger
  • Kan du holde deg oppdatert på de sentrale områdene innenfor internasjonal rett

Her finner du ekstra øvingsoppgaver

Arbeidsmåter

Små forelesninger og gjennomgang av sentrale temaer. Individuell oppgaveløsning og en test på slutten av kurs 2. Testen gis via flervalgsoppgaver i Fronter, og skal løses på et nivå som representerer en seriøs faglig tilnærming (informasjon om dette kravet finnes på emnesidene). Basert på deltakelse på kurset og godkjennelse av testen som gis, vil kurset bli godkjent eller ikke. Hvis testen ikke blir godkjent gis det mulighet til å møte opp og gjenta oppgaveløsningen for å få dette godkjent.

De som deltar på kurset vil få tilgang til øvingsoppgaver i Fronter, disse likner på oppgavene som gis som test på kurs 2.

Målgruppe

Kurset er for jusstudenter på 2. studieår, 1. semester.

Kursholder

Rebecca J. Five Bergstrøm, Lars Andre Flaten, Inger Hamre og Hilde Westbye.

Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med hilde.westbye@ub.uio.no.

Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 8. nov. 2017 15:49