Rettsvitenskap - Rettskilder til fots (1. studieår, 1. semester)

Kurset er en kort introduksjon til sentrale norske rettskilder og hvordan man finner disse. Kurset er del av fagområdet Rettskilder til fots som er del av enkeltemnet Privatrett I (JUS1111).

Hva lærer du?

Du lærer hvilke tjenester Juridisk bibliotek tilbyr deg som er jusstudent ved UiO.

Du lærer å finne rettskilder i trykt utgave:

  • Finne lærebøker i biblioteket ved enkelt søk i Oria

Du lærer å finne rettskilder på nett:

  • Finne lover ved søk på lovnavn i Lovdata Pro 
  • Finne dommer ved søk på henvisning i Lovdata Pro
  • Finne juridiske artikler i fulltekst ved enkelt søk i Oria

Arbeidsmåter

Kurset foregår i små grupper på maks 12 studenter. Kursholder veileder i bruk av basene (Lovdata Pro og Oria). Kursholder deler ut et hefte som oppsummerer innholdet i timen.

Målgruppe

Jusstudenter på 1. avdeling, 1. semester som deltar på Rettskilder til fots.

Kursholdere

Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 26. juni 2017 11:04