Rettsvitenskap - Søkekurs i menneskerettskilder - JUS1211

Kurset gir en innføring i søk etter menneskerettskilder. Sentralt står menneskerettighetstraktater, dommer fra Høyesterett og menneskerettighetsdomstolen, og dokumenter fra FNs menneskerettighetskomiteer.

Hva lærer du?

Du lærer å

  • Finne menneskerettighetstraktater
  • Finne dommer fra Høyesterett og menneskerettighetsdomstolen
  • Finne dokumenter fra FNs menneskerettighetskomiteer

Arbeidsmåter

Korte forelesninger kombinert med individuell oppgaveløsning.

Målgruppe

Studenter på master i rettsvitenskap, JUS1211.

Undervisningmateriale

Utdelingsmateriale med øvingsoppgaver

 

Kursholder

Rebecca J.F. Bergstrøm

Lars A. Flaten

Hilde Westbye

Kontaktperson: hilde.westbye@ub.uio.no

Publisert 4. nov. 2011 10:02 - Sist endret 7. aug. 2017 11:16