Rettsvitenskap - Søkekurs i menneskerettskilder - JUS2111

Kurset gir en innføring i søk etter menneskerettskilder. Sentralt står menneskerettighetstraktater, forarbeider til traktatene, dommer fra Høyesterett og menneskerettighetsdomstolen, og dokumenter fra FNs menneskerettighetskomiteer.

Hva lærer du?

Du lærer å

  • Finne menneskerettighetstraktater og deres forarbeider
  • Finne dommer fra Høyesterett og menneskerettighetsdomstolen
  • Finne dokumenter fra FNs menneskerettighetskomiteer

Arbeidsmåter

Korte forelesninger kombinert med individuell oppgaveløsning.

Målgruppe

Studenter på master i rettsvitenskap, JUS2111.

Undervisningmateriale

Bloggpost om Søk etter menneskerettighetskilder: Hvordan finne de viktigste menneskerettighetskildene?

Utdelingsmateriale med øvingsoppgaver

 

Kursholder

Rebecca J.F. Bergstrøm

Lars A. Flaten

Hilde Westbye

Kontaktperson: hilde.westbye@ub.uio.no

Publisert 4. nov. 2011 10:02 - Sist endret 5. feb. 2018 19:23