Rettsvitenskap - Søkekurs i juridisk metodelære - JUS1211

Kurset skal sette deg i stand til å finne de viktigste rettskildene du trenger innen norsk rett, med vekt på lover, lovforarbeider og rettspraksis. Kurset er del av undervisningen i Juridisk metodelære, som er del av emnet Privatrett II (JUS1211).

Forventede forhåndskunnskaper

Søkekurset bygger videre på tidligere søkekurs fra Privatrett I (JUS1111). Vi forventer at du allerede kan:

 • Finne lover ved søk på lovnavn i Lovdata og Rettsdata
 • Finne dommer ved søk på henvisning i Lovdata og Rettsdata
 • Finne pensumlitteratur ved søk i Oria

Hva lærer du på kurset?                        

Du lærer å finne endringslover på nettet:                       

 • Finne endringslover ved hjelp av 0-noten i Lovdata eller «endringer»-knappen i Rettsdata.

Du lærer andre måter å finne dommer på nettet:

 • Finne dommer ved å søke på frie søkeord i Lovdata Pro og Rettsdata
 • Finne dommer med utgangspunkt i en bestemt lovparagraf ved bruk av krysshenvisninger i Lovdata Pro og Rettsdata
 • Finne dommer med utgangspunkt i en bestemt lovparagraf ved bruk av avansert søk i Lovdata Pro

Du lærer å finne forarbeider på nettet:

 • Finne forarbeider ved søk på henvisning i Lovdata Pro og Rettsdata
 • Finne register over alle forarbeider til en lov eller endringslov i Lovdata Pro og Rettsdata.
 • Finne forarbeider til en lov eller lovparagraf ved bruk av krysshenvisninger i Lovdata Pro og Rettsdata.
 • Ha kunnskap om hva som finnes i Stortingsforhandlingene 1814-2001 (stortinget.no) og Statsmaktene (nb.no)

Du lærer å finne kommentarer og juridisk litteratur på nettet:

 • Finne kommentar-noter til lov eller lovparagraf ved søk i Rettsdata (Norsk Lovkommentar)
 • Finne juridiske artikler ved bruk av krysshenvisninger i Lovdata Pro og Rettsdata
 • Finne juridiske artikler ved å søke på frie søkeord i Lovdata Pro, Rettsdata og Idunn
 • Finne juridisk litteratur ved å søke på frie søkeord i Oria

Du får kjennskap til noen sentrale internasjonale kilder med innvirkning på norsk rett, og hvor de finnes på nettet.

Arbeidsmåter

Kurset foregår foran pc, med korte forelesninger og løsning av oppgaver på egenhånd. Flere av kursets læremål behandles også i Juridisk biblioteks rettskildeguide. Se for øvrig bloggposten «Søkeveiledning: Norske rettskilder på nett» på bloggen til Juridisk bibliotek.

Målgruppe

Studenter i rettsvitenskap på Privatrett II (JUS1211).

Kursholder

Kontaktperson: Hilde Westbye 

Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 27. mars 2018 10:53